EU DomSTOLEN om Etableringsfrihed og FRADRAG I HJEMMEHØRENDE FASTE DRIFTSSTEDER (INTERNATIONAL BESKATNING)

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) UD domstolen har afsagt nedenstående kendelse, hvilket er en af de få Skattesager der føres af dansk repræsentation og tilkendegiver at etableringsfriheden står over danske skatteregler som virker hæmmende for EU, dog uden at de tager stilling til om de danske regler er ulovlige. Reglerne omhandler at kunne fradrage underskud i […]