arbejdstid

HUSK Lov om ændring af arbejdstidsloven SENEST 01/07

Folketinget har den 23. januar 2024 vedtaget en vigtig ændring af arbejdstidsloven, som introducerer en ny pligt for arbejdsgivere til at registrere arbejdstid samt giver mulighed for visse medarbejdere at fravige reglerne om maksimal ugentlig arbejdstid.

Denne ændring, der træder i kraft den 1. juli 2024, har til formål at efterleve EU-Domstolens afgørelse fra 2019, der kræver et objektivt og pålideligt system til måling af arbejdstid.

Loven gør det også muligt for medarbejdere at tilgå egne arbejdstidsoplysninger og kræver, at oplysningerne opbevares i fem år. Interessant nok, indfører loven en undtagelse for selvtilrettelæggere fra disse krav og åbner op for, at visse medarbejdere kan arbejde mere end den almindelige 48-timers ugentlige grænse under særlige omstændigheder.

Ændringer i registrering af arbejdstid

Loven introducerer en pligt for arbejdsgivere til at etablere et system, der kan registrere den enkelte medarbejders daglige arbejdstid. Dette tiltag er i overensstemmelse med EU-Domstolens afgørelse i Deutsche Bank-sagen, som pålægger medlemsstaterne at sikre, at arbejdsgivere indfører et system til måling af arbejdstid. Medarbejdere vil desuden få adgang til deres egne arbejdstidsoplysninger, og arbejdsgiverne skal opbevare disse oplysninger i fem år.

Processuel skadevirkning og undtagelser

Til trods for at loven ikke tillader godtgørelse for overtrædelse af registreringspligten, kan manglende overholdelse have processuel skadevirkning for arbejdsgiveren. Loven gør det også muligt at undtage visse medarbejdergrupper, såsom selvtilrettelæggere, fra de nye regler om registrering af arbejdstid.

Fravigelse af reglerne om maksimal ugentlig arbejdstid

Loven giver mulighed for at fravige den gældende 48-timers regel om maksimal ugentlig arbejdstid under visse betingelser. Medarbejdere, der udfører samfundskritiske funktioner, kan arbejde op til 60 timer om ugen i en referenceperiode på fire måneder, såfremt dette er aftalt i en overenskomst eller lokalaftale.

Ikrafttrædelse

De nye regler vil træde i kraft den 1. juli 2024. Vi mener at det er en ekstra byrde der pålægges danske virksomheder, men desværre skal vi fælge disse lovændringen er så lidt byrdefuld som muligt for virksomhederne og i overensstemmelse med EU-retten.

Denne ændring af arbejdstidsloven repræsenterer en væsentlig opdatering af dansk arbejdsret, som både arbejdsgivere og medarbejdere skal være opmærksomme på.

Flere softwarepakker når ikke at være opdateret og mange egenudviklede systemer skal videreudvikles for millioner af kroner for ikke at tale om systemer til tidsmåling skal købes og integreres.

Se Arbejdstidsloven her for registrering af arbejdstid

Kontakt os gerne på 321 77777, spørg os – så får du råd.

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket, AORS.DK
Fotokredit: stock.adobe.com
Personer/Firmaer: EU
Copyrights: Ⓒ 2024 Copyright by https://AORS.DK – kan deles ved aktivt link til denne artikel.

Scroll to Top