ansættelsesbeviser

ER DU KLAR MED NYE ANSÆTTELSESKONTRAKTER DEN 01.07.2023

Lovforslaget om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår vedtaget. Det skete da Folketinget den 11. maj 2023 vedtog lovforslaget om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår. Loven træder i kraft den 1. juli 2023 og erstatter den nuværende ansættelsesbevislov. Man skal være opmærksom på fristerne og oplysningspligten og de nye mindstekrav og godtgørelsesniveau. Vi har lavet de nye ansættelseskontrakter […]