Forsikringsrådgiver

Tusinder af boligejere i problemer med ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikringer viser sig at være utilstrækkelige for mange danske boligejere. Disse forsikringer, tegnet af huskøbere for at dække skjulte skader, synes ikke at opfylde forventningerne. Med kun en tredjedel af skadesanmeldelserne udløsende dækning, står mange boligejere tilbage med uventede omkostninger og frustrationer.

Hvad er en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring er designet til at beskytte huskøbere mod uventede og skjulte skader, som ikke er angivet i tilstandsrapporten. Denne forsikring er et vigtigt sikkerhedsnet for boligkøbere, idet sælgeren betaler halvdelen af præmien for den billigste forsikring på markedet.

Utilstrækkelig dækning skaber problemer

Ifølge Forsikring & Pension, en brancheorganisation, blev kun omkring en tredjedel af de 30.000 skadesanmeldelser dækket sidste år. Dette står i skarp kontrast til almindelige husforsikringer, hvor cirka otte ud af ti skader bliver dækket.

Kritik fra Forbrugerrådet Tænk og Danske Boligadvokater

Både Forbrugerrådet Tænk og Danske Boligadvokater har udtrykt bekymring over situationen. De peger på, at den lave dækningsrate indikerer et misforhold mellem forbrugernes forventninger og forsikringens faktiske ydelser. De fremhæver behovet for større gennemsigtighed og en bedre forventningsafstemning mellem forbrugerne og forsikringsselskaberne.

Flere klager og behov for ændringer

Mange forbrugere har klaget over ejerskifteforsikringerne. Over 20% af klagerne til Ankenævnet for Forsikring i 2022 omhandlede ejerskifteforsikringer, hvor klagerne delvist eller fuldstændigt fik medhold. Dette antyder, at forsikringsselskaberne ikke altid dækker skader, de burde dække.

Branchens reaktion og forslag

Forsikring & Pension erkender behovet for ændringer og foreslår en revision af ejerskifteforsikringerne. Deres forslag indebærer at gøre produkterne mere forbrugerorienterede og tydelige, ligesom en husforsikring. Dette vil inkludere en klar opstilling over, hvad forsikringen dækker og ikke dækker, samt muligheder for kunderne til at tilvælge forskellige dækninger.

Politisk handling undervejs

Justitsminister Peter Hummelgaard har reageret på bekymringerne og instrueret sit embedsværk til at undersøge forslaget fra Forsikring & Pension nærmere.

Konklusion

Situationen med ejerskifteforsikringer i Danmark kalder på en omfattende revision for at sikre bedre dækning og klarhed for forbrugerne. Det er afgørende, at forbrugerne får en realistisk forventningsafstemning og forståelse for, hvad deres forsikring dækker, for at undgå fremtidige misforståelser og økonomiske tab.

FORSIKRINGSRAADGIVNING

Vi har overblikket over alle forsikringsselskaber og vor forsikringsrådgivning tilbyder også reelle rabater uden at du skal samle mange forsikringer et sted. For både villaejere og virksomheder har vi en samlet flok af forsikringsrådgivere der yder en reel dansk forsikringsrådgivning. Ring derfor 32177777 og spørg efter en forsi

Kilder: Erhvervsstyrelsen, Forsikring & Pension, Forbrugerrådet Tænk, Danske Boligadvokater, Ankenævnet for Forsikring og DR Nyheder.

Scroll to Top