kinas EKSPORT falder for 4 måned, MEN DER ER MANGE ANDRE ALVORLIGERE PROBLEMER

»Kina nedjusterer til en langsommere vækstkurve hurtigere end forventet,« skriver økonomerne fra Bloomberg i analysen, hvor de nu forventer, at Kinas bruttonationalprodukt midt i 2040erne vil overstige USAs, men kun for en kort stund, før den igen falder bagud. Desværre betyder det meget for Danmark at det går dårligt i Kina. Og i Kina går det dårligt for 4. måned i træk. Af årsagerne finder vi Handelskrig med USA, Sanktioner fra USA/EU, Støtte til Rusland, Svigtende Eksport og overholdelse af menneskerettighederne, Agressivitet overfor Taiwan og Philippinerne, stor konkurser og voldsomt faldende aktier, samt stigende priser. Måske er den grundlæggende tendens i virkeligheden derfor, at flere og flere forbrugere undgår varer produceret i Kina. Dermed ses Kina som selvforskyldt på mange områder.

Kinas handelsvolumen oplevede en tilbagegang i august måned, hvor eksporten skrumpede med hele 8,8% i forhold til det foregående år.

Dette er tillige en markering af, at det er den fjerde måned i streg med en nedadgående tendens i landets eksporttal, hvilket fremhæver de fortsatte udfordringer i Kinas produktionssektor.

Selvom faldet var en smule mindre end de 9,2% nedgang, som markedsanalytikere havde forudsagt, er situationen alligevel alvorlig. Financial Times påpeger, at augusts tal er en forbedring sammenlignet med juli, hvor eksporten dykkede med hele 14,5%.

En kombination af global inflation og et reduceret forbrug af elektronik på verdensplan har lagt yderligere pres på Kinas eksportmuligheder. Landets økonomi har i bred forstand været en skuffelse i indeværende år. Trods ophævelse af alle covid-19-relaterede restriktioner i december 2022, har den økonomiske vækst i Kina ikke levet op til de forventninger, mange havde.

Ikke blot har den økonomiske vækst været lavere end forventet, men også andre indikatorer som stigende gæld og arbejdsløshed er blevet mere markante. Dertil kommer, at der er massive finansielle problemer i den kinesiske ejendomssektor. Store virksomheder er belastet med svimlende mængder af gæld, og ledende økonomer diskuterer åbent, om – og i så fald hvornår – denne sektor vil kollapse.

En nylig analyse offentliggjort af Bloomberg Economics har kastet tvivl på, om Kinas økonomi nogensinde vil overhale den amerikanske. Der har tidligere været bred konsensus om, at det kun var et spørgsmål om tid, før Kina ville overtage førstepladsen fra USA.

Men Bloomberg-økonomerne mener nu, at Kinas økonomi vil vokse langsommere end forudset og forventer, at Kinas bruttonationalprodukt først vil overhale det amerikanske midt i 2040’erne – og det kun i en begrænset periode, før det igen falder tilbage.

Går det dårligt for Kina, så påvirker det Danmark direkte

Hvis Kinas økonomi går dårligt, kan det have flere betydninger for Danmark, givet at vi lever i en globaliseret verden, hvor nationale økonomier er indbyrdes forbundne. Her er nogle mulige konsekvenser:

  1. Eksporttab: Danmark eksporterer en række varer til Kina, herunder fødevarer og teknologiske produkter. En svækkelse af den kinesiske økonomi kan reducere efterspørgslen og dermed påvirke dansk eksport negativt.
  2. Investeringer: Kinesiske virksomheder og investorer har investeret i forskellige sektorer i Danmark. Hvis den kinesiske økonomi går dårligt, kan det føre til reducerede investeringer eller tilbagetrækning af allerede foretagne investeringer.
  3. Global Usikkerhed: Kinas økonomi har stor betydning for den globale økonomi. En svækkelse af den kinesiske økonomi kan føre til generel økonomisk usikkerhed og muligvis recession, hvilket vil påvirke Danmark indirekte.
  4. Prisændringer på Råvarer: Kina er en stor forbruger af forskellige råvarer. Hvis efterspørgslen fra Kina falder, kan det påvirke priserne på disse råvarer, hvilket kan have både positive og negative konsekvenser for danske virksomheder.
  5. Turisme: Hvis den kinesiske økonomi lider, kan det føre til færre kinesiske turister i Danmark, hvilket vil påvirke turistindustrien.
  6. Teknologisk Samarbejde: Danmark og Kina har flere teknologiske partnerskaber. Økonomiske problemer i Kina kan hæmme disse initiativer eller føre til, at de bliver skrinlagt.
  7. Politisk Indflydelse: Hvis Kinas økonomiske magt svinder, kan det påvirke landets politiske indflydelse globalt og dermed ændre den geopolitiske balance, hvilket kan have indirekte konsekvenser for Danmark.
  8. Konkurrence på Arbejdsmarkedet: Kinas økonomiske tilbageslag kan føre til, at flere produktionsaktiviteter flytter til andre lande, potentielt også til Danmark, hvilket kan have en blandet indvirkning på det danske arbejdsmarked.
  9. Finansmarkederne: Dansk økonomi er også afhængig af sundheden i de globale finansmarkeder. Hvis Kinas økonomi går dårligt, kan det forårsage uro på verdens finansmarkeder, hvilket kan påvirke danske pensionsfonde, investeringer og værdien af danske aktier.

Konsekvenserne for Danmark i lyset af en svækkelse af Kinas økonomi er komplicerede og multifacetterede. Makroøkonomisk analyserer vi meget, men det er altid svært med Kina der lige nu er nede på grund af boligindustrien hvor konkurser og kursfald er dagligdag, men især fordi eksporten er faldende, givetvis grundet Kina’s venskab med Rusland.

Mens der er potentielle negative konsekvenser, kan der også opstå nye muligheder, såsom flytning af produktion og nye handelsforbindelser med andre lande. Det vil kræve en fleksibel og velovervejet politisk strategi fra Danmarks side for at navigere i dette komplekse scenarie.

Alle data og analyser indikerer, at den globale økonomiske landskab muligvis er ved at gennemgå en væsentlig ændring, hvor Kinas rolle som en stigende stjerne måske skal revurderes.

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket og Bloomberg
Fotokredit: adobe.com

Scroll to Top