Websteder kan blokeres som straf, også selvom påbud overholdes, hvis man sælger usikre varer i sin webshop


FOTOKREDIT: SIK.DK (C) med tilladelse fra Sikkerhedsstyrelsen.

Fremover kan vi se frem til blokeringslister over websteder som ikke overholder dansk eller europæisk standard.

Det nye våben mod varer der ikke overholder sikkerheden er fremover internetblokering. Disse blokeringslister skal blokeres af internetudbyderne i Danmark.

Selvom det er meget let at undgå bruger man nu dette princip, fremfor oplysning. Det er nemlig nu første gang den ny produktlov tages i brug.

Fra om med i næste ug kan vi forvente os mere blokering som også vil ramme en række danske virksomheder, specielt indenfor webshop området.

En af dem der vil mærke at dansk handel stort set falder væk der en af de større kinesiske handelsplatforme Banggood. Sikkerhedsstyrelsen har vurderet at der er 24 forskellige produkter med en “betydelig risiko”, der sælges fra den e-handelsplatformen herunder uafskærmede buskrydder-klinger og skæreskiver til vinkelslibere, der er så farlige, at de er ulovlige at sælge i Danmark. Det skriver DR.DK i dag.

Sikkerhedsstyrelsen har dog også advaret danske forbrugere mod at købe produkterne og givet påbud til virksomheden.

Det er en ny form for internetregulering som f.eks. også skal sikre at man ikke kan købe f.eks. håndgranater online. Men hvordan Styrelsen har tænkt sig at overvåge hele verdens internet og lave disse blokeringslister fremgår dog ikke.

Domstole kan fremover dømme virksomheder der sælger usikre produkter der ikke er godkendt og sikre i Danmark og EU.

I en kendelse igår fra Retten på Frederiksberg har man altså fået blokeret denne virksomhed. Og det er dermed den første gang, at en dansk domstol dømmer fuld blokade mod en webplatform. Udgangspunktet for lovhjemmel er i produktloven.

Derfor vil en lang række virksomheder lukke, eller blive lukket af myndighederne fremover. Det kan være produkter er ikke overholder f.eks. el sikkerhed, medicin, ikke godkendte kosttilskud f.eks. Cannabis, legetøj, stiger, sikkerhedsudstyr og meget mere.

Vi ender som Saudi-Arabien eller Kina, hvis hver eneste udenlandske hjemmeside, der ikke til punkt og prikke overholder hvert eneste element i dansk lov, skal kunne blokeres. Så kan store dele af internettet ende med at blive blokeret, siger Jesper Lund, Formand i IT-Politisk Forening til DR.DK

I forvejen har en række myndigheder i Danmark mulighed for at blokere for hjemmesider. Det drejer sig blandt andet om Politiet og Spillemyndigheden.

Alternativet er at blokere for link der indenholder skadelige og risikofyldte og usikre produkter vil man jo mene, men her er vejen end anden og mere striks end vi har set tidligere. Det er ligeledes problematisk at blokere flere og flere sider, får jo mere du søger jo flere usikre produkter vil man finde. Skal vi f.eks. ende med at blokere Amazon, fordi de sæger skruer som babyer kan få galt i halsen? Produktloven er envidere ikke så vejlende som man kunne ønske sig.

  • Banggood har dog også modtaget advarsler, og ignoreret påbud fra Sikkerhedsstyrelsen, så her er det jo retfærdigt man straffes fordi man har begået tre forseelser, der omfatter 24 produkter, ud af hundredtusinder af produkter. På den lange bane vil flere EU lande følge og dermed tvinge webshoppen til at fjerne produkterne.

Produkloven strammer grebet og straffer også selvom om påbud efterkommes

Det følger nemlig af produktlovens § 18, stk. 1, 2. at der reelt kan der ske blokering af et domæne, hvis denne sælger usikre produkter. Loven kan anvendes overfor danske og virksomheder over hele verden.

Banggood sælger mere end 100.000 producenter, og varerne bliver ifølge handelsplatformen er deres marked i dag ca. 168 lande. Det er en portal der i lighed med Amazon, Alibaba og mindst hundredtusindvis af kinessiske websteder der alle vil sælge online.

Selskabets kommentar er, at en blokering af selskabets hjemmeside er et “yderst indgribende indgreb, der de facto vil umuliggøre Banggoods tilstedeværelse på det danske marked”. der tillige hævder at man allerede har fjernet de i EU ulovlige produkter.

Ifølge virksomhedens egen forklaring til retten, så har man efter henvendelserne fra Sikkerhedsstyrelsen om de ulovlige buskrydere fjernet produkterne, så danske forbrugere ikke længere har kunnet købe dem. Deruodver har firmaet lovet en en bedre screeningsproces for at sikre mod ulovlige varer.

Alligevel fastslog Retten på Frederiksberg, at det er ubestridt, at de 24 buskrydere HAR været til salg, på trods af at de er underlagt et totalforbud mod markedsføring i EU. hvorvidt Banggood vil anke dommen står uklart, men en sådan sag ville formentlig kunne vindes, hvis man har rettet ind efter påbud fra danske eller andre europæiske myndigheder.

Produktloven og skærpende strafforanstaltninger

Loven indeholder strafskærpelser til de virksomheder, som forbryder sig mod produktreglerne, og ikke mindst altså også en mulighed for at myndighederne kan blokere for hjemmesider.

Afgørelse over for ét teleselskab, bliver med denne kendelse kundgjort over for de 7 teleudbydere der vil få 7 dage til at lukke for Banggood. hvor lang tid blokeringen så vil være der, altså hvor lang tid straffen skal står på, står hen i det uvise.

Foruden Sikkerhedsstyrelsen kan Politiet og Spillemyndigheden lukke hjemmesider med usikkert eller ulovligt indhold.

Scroll to Top