16 måneder i træk er der kommet nye jobs til alle i Danmark

Den danske beskæftigelse er fortsat med at stige fra april til maj og der kommer flere og flere jobs. Og der er plads til at de mange fra Ukraine både kan få jobs og samtidigt er vi nødt til at importere arbejdskraft. Der fortsætter med at komme flere og flere i arbejde på det danske arbejdsmarked. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der fra april til maj blev 8000 flere lønmodtagere i Danmark.

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) maj 2022

Antallet af lønmodtagere steg med 8.000 personer fra april til maj, hvilket svarer til en stigning på 0,3 pct. Med stigningen i maj er lønmodtagerbeskæftigelsen steget 16 måneder i træk, og antallet af lønmodtagere er siden januar 2021 steget med i alt 192.000 personer. I maj var der 2.956.000 personer med lønmodtagerjob, når der er taget højde for almindelige sæsonbevægelser.

Flere lønmodtagere i det private og uændret niveau i det offentlige i maj

Fra april til maj steg antallet af lønmodtagere med 8.000 personer til i alt 2.086.000 personer i sektoren virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder. Det svarer til en stigning på 0,4 pct. Stigningen i den samlede lønmodtagerbeskæftigelse fra april til maj skyldes alene stigningen i virksomheder og organisationer, idet antallet af lønmodtagere i offentlig forvaltning og service i maj var på samme niveau som i april.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2022*

 MartsAprilMaj
 antaludvikling i pct.
ift. md. før
I alt2944521294764229555710,3
Offentlig forvaltning og service8691738685748687710,0
Virksomheder og organisationer12074869207861320863370,4
Uoplyst sektor480455463..

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2022*

 MartsAprilMaj
 antaludvikling i pct.
ift. md. før
I alt2944521294764229555710,3
Landbrug, skovbrug og fiskeri4239242106421070,0
Råstofindvinding397541584056-2,5
Industri3224233238383251830,4
Energiforsyning1232412423124390,1
Vandforsyning og renovation1319413209132680,4
Bygge og anlæg1841851846381849430,2
Handel4559124557174560940,1
Transport1441661431201431680,0
Hoteller og restauranter1259791281381295201,1
Information og kommunikation1227921232481239560,6
Finansiering og forsikring8647686700870400,4
Ejendomshandel og udlejning4415644364446700,7
Videnservice1703471714641727550,8
Rejsebureauer, rengøring    
og anden operationel service1636851636711644190,5
Offentlig administration, forsvar og politi1550541553541560410,4
Undervisning2299322302012302940,0
Sundhed og socialvæsen545467542190541868-0,1
Kultur og fritid5794758424588980,8
Andre serviceydelser mv.6363564224643880,3
Uoplyst aktivitet480455463..

Revision i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere i april nedjusteret med 400 personer før sæsonkorrektion. Revisionen, der er normal for statistikken, er lille og skyldes, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

  • Mange erhverv tørster efter arbejdskraft, det gælder transport, tjenere, industrien, hotelpersonale, plejeområdet og ikke mindst turisterhverv.
  • Der er inden længe en milepæl at ramme for det stærke arbejdsmarked i Danmark med tre millioner beskæftigede.
  • Der var nemlig ifølge Danmarks Statistik 2.956.000 lønmodtagere i Danmark i maj. Dette tal har aldrig været bedre.
  • Det er nu 16. måned i træk, at der er blevet flere lønmodtagere. Også det er rekord for det danske arbejdsmarked.

Flere udlændinge kommer i Job i Danmark

Selvom der er modgang i Danmark rent økonomisk, på grund af krigen, den høje inflation og mangel på chips, så stryger beskæftigelsen til tops. Dermed ligger Danmark i toppen, med den laveste arbejdsløshed i mange år. Fordi mange virksomheder ikke kan få danskere ansat må de importere arbejdskraft, selvom regeringen ikke har skabt de rette rammer for dette.

Denne fremgang i arbejdsmarkedet er gunstigt for Danmark og den danske eksport.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2022*

 MartsAprilMaj
 antaludvikling i pct.
ift. md. før
I alt2944521294764229555710,3
Offentlig forvaltning og service8691738685748687710,0
Virksomheder og organisationer12074869207861320863370,4
Uoplyst sektor480455463..

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2022*

 MartsAprilMaj
 antaludvikling i pct.
ift. md. før
I alt2944521294764229555710,3
Landbrug, skovbrug og fiskeri4239242106421070,0
Råstofindvinding397541584056-2,5
Industri3224233238383251830,4
Energiforsyning1232412423124390,1
Vandforsyning og renovation1319413209132680,4
Bygge og anlæg1841851846381849430,2
Handel4559124557174560940,1
Transport1441661431201431680,0
Hoteller og restauranter1259791281381295201,1
Information og kommunikation1227921232481239560,6
Finansiering og forsikring8647686700870400,4
Ejendomshandel og udlejning4415644364446700,7
Videnservice1703471714641727550,8
Rejsebureauer, rengøring    
og anden operationel service1636851636711644190,5
Offentlig administration, forsvar og politi1550541553541560410,4
Undervisning2299322302012302940,0
Sundhed og socialvæsen545467542190541868-0,1
Kultur og fritid5794758424588980,8
Andre serviceydelser mv.6363564224643880,3
Uoplyst aktivitet480455463..
Kilde: DST

Revision i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere i april nedjusteret med 400 personer før sæsonkorrektion. Revisionen, der er normal for statistikken, er lille og skyldes, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

Flere offentligt beskæftigede i første kvartal

Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service (kvt.) 1. kvt. 2022

Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service steg med 4.500 fra fjerde kvartal 2021 til første kvartal 2022, når der er taget højde for sæsonmønstre og omregnet til fuld tid. Det svarer til en stigning på 0,6 pct. Mens den offentlige beskæftigelse i første kvartal 2022 steg, både målt på antallet af personer med lønmodtagerjob, og når der er omregnet til fuld tid, så viser den seneste offentliggørelse af beskæftigelse for lønmodtagere for april et fald i antal personer med lønmodtagerjob i offentlig forvaltning og service i april.

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service, sæsonkorrigeretKildk3

De største områder er social beskyttelsesundhedsvæsen og undervisning

Omregnet til fuld tid var der i første kvartal 2022 i alt 757.800 offentligt beskæftigede. De tre største velfærdsområder er social beskyttelsesundhedsvæsen og undervisning. Disse tre områder udgjorde i første kvartal 2022 tilsammen mere end tre fjerdedele af den samlede offentlige beskæftigelse. Det største område, social beskyttelse, omfatter blandt andet personale, som beskæftiger sig med ældre- og handicapområdet, børnepasning og arbejdsløshed.  

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, opdeling på formål, sæsonkorrigeret.

 4. kvt. 20211. kvt. 2022* 4. kvt. 20211. kvt. 2022*
 antal udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før
Offentlig forvaltning og service753345757803 0,30,6
Generelle offentlige tjenester6595966712 0,81,1
Forsvar2486424964 0,20,4
Offentlig orden og sikkerhed2650726689 0,40,7
Økonomiske anliggender2475825099 0,81,4
Miljøbeskyttelse47324781 0,11,0
Boliger og offentlige faciliteter29192958 -0,61,3
Sundhedsvæsen196953197955 0,10,5
Fritid, kultur og religion2519725429 0,00,9
Undervisning137647138473 0,70,6
Social beskyttelse243804244738 0,00,4
Uoplyst45 ....

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, sektorfordeling, sæsonkorrigeret.

 4. kvt. 20211. kvt. 2022* 4. kvt. 20211. kvt. 2022*
 antal udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før
Offentlig forvaltning og service753345757803 0,30,6
Stat186813187866 0,90,6
Regioner132500134119 0,11,2
Kommuner432031433830 0,00,4
Sociale kasser og fonde20001987 -0,5-0,6

Kilde: rekrutteringsfirmaet.dk, og Danmarks Statistik
Foto: stock.adobe.com

Scroll to Top