Domsdatabasen er åben efter flere forsinkelser og budgetoverskridelser

Danmarks Domstole har offentliggjort en database med afgørelser fra flere domstole.

Danmarks Domstole har gennem sit udviklingsprojekt endelig fået åbnet Domsdatabasen for offentligheden. Der er jo adgang til retssager i Danmark, som udgangspunkt, men det har reelt været upraktisk at bede retterne om domsudskrifter m.v. Det behøver man ikke mere nu.

Nu kan du søge og finde domme afsagt ved domstolene. Databasen er åben for alle og har været et ønske fra både politisk side og aktører med interesse i domme hvilket typisk er advokater og revisorer samt skatterådgivere.

Desværre er det dog sådan at der nu kun er en mindre mængde nyligt afsagte domme. Det er alene gradvist at indholdet i databasen vil blive udvidet med flere domme efterhånden som nye domme bliver afsagt. Integration til domstolenes it-systemer bliver forbedret og nye systemer til digitalisering af domstolenes afgørelser bliver implementeret.

Og en historisk domstolsdatabase, må vi øjensynligt kigge langt efter, det sker formentligt ikke de næste 10 år, selvom det er relativt billigt at få indlagt gamle domme.

Direktøren for Domstolsstyrelsen, er dog glad ved at sige velkommen til den nye domsdatabase:

”Vi er rigtig glade for, at vi nu kan præsentere Domsdatabasen for omverden. Domsdatabasen har i mange år været et stort ønske for de advokater, forskere, studerende, journalister, offentlige myndigheder med flere som til dagligt arbejder professionelt med vores retssystem. Offentlighed i retsplejen er et grundlæggende princip i vores retssamfund. Det er en central del af vores demokrati, at der er åbenhed om, hvad der sker i retssalen, og at vi kan diskutere med hinanden, om det går rigtigt for sig. Med Domsdatabasen tager vi endnu et vigtigt skridt i den retning,”

det siger Kristian Hertz, direktør for Domstolsstyrelsen.

Det er udviklingsdirektør i Domstolsstyrelsen Merethe Eckhardt der har det overordnede forretningsmæssige ansvar for Domsdatabasen.

”Domsdatabasen er for alle, der interesserer sig for retspraksis og vil følge med i domstolenes afgørelser. I Domsdatabasen kan du finde selve afgørelsen i en sag. Du kan få de grundlæggende sagsoplysninger, og ved udvalgte afgørelser kan du læse et domsresumé. Her i starten vil Domsdatabasen indeholde en mindre mængde udvalgte domme, og jeg ser frem til, at vi nu kan gå i gang med at udbygge databasen med flere og flere domme fra retterne,” og ”For kommercielle er der mulighed for at få adgang til at trække alle afgørelser om konkrete emner og derved grundlaget for at udvikle forædlede produkter til bestemte faggrupper og tilbyde dem kommercielt. Den mulighed bliver naturligvis mere attraktiv over tid i takt med, at der kommer flere domme i Domsdatabasen”.

siger Merethe Eckhardt, udviklingsdirektør i Domstolsstyrelsen.

En ekstern referencegruppe med repræsentanter for de mange professionelle interessenter har fulgt udviklingen af databasen fra sidelinjen og givet input til projektet. Referencegruppen har bl.a. omfattet repræsentanter for advokater, forskere, journalister samt andre leverandører af doms- og retsinformation.

Fakta om Domsdatabasen

 1. Sø- og Handelsrettens og Højesterets egne domsdatabaser vil fortsætte uændret efter lanceringen af Domsdatabasen.
 2. Dommene i Domsdatabasen vil blive pseudonymiserede og anonymiseret for alle parter, personnavne, firmanavne, adresser, bynavne m.v.
 3. Dommere og advokater og dommere i de overordnede retter vil være synlige.
 4. Domsdatabasens er åben for alle og åbner i dag den 6. januar 2022 der er dog ikke alle domme med endnu
 5. I 2022 vil der overordnet være domme fra Højesteret, landsretterne og Sø- og Handelsretten.
 6. Det bagvedliggende API har allerede været testet siden november 2021.
 7. Indholdet er pt. civile sager og det er meningen at der med tiden vil komme flere og flere domme fra byretterne.
 8. Der vil indgå udvalgte straffesager med særlig offentlig interesse.
 9. Straffesager vil indgå i databasen, når domstolenes straffesager bliver fuldt digitaliseret.
 10. Domme offentliggøres i hele domsstrenge med retsreferencer f.eks. til det øvrige retssystem og Skattestyrelsen
 11. Domme fra Højesteret og Sø- og Handelsretten vil efterhånden løbende indgå i systemet
 12. Adgang til afgørelser i Domsdatabasen er gratis, hidtil har det kostet 150 kr. at få udskrifter fra en dom.
Scroll to Top