Den Svenske krone har ikke været mindre værd siden 2009 og det udnyttes af private og virksomheder

Betydningen for valutaforskellen mellem dansk og svensk krone kan ikke undervurderes. Det gavner selvfølgelig alle der køber svenske varer men det gavner ikke den danske eksport på ca. 135 milliarder årlige kroner til Sverige fordi vores varer bliver dyrere. Her op til nytår er der tradition i Østdanmark at tage til de svenske udsalg der falbyder billige varer for tiden og man kan handle stort set i de samme butikker som i Danmark f.eks. Lidl, Fakta, Coop, Netto og Spar. Dertil kommer mange andre attraktive supermarkeder med vare som er billigere end de tilsvarende varer i Danmark. Også helt almindelige varer er billigere f.eks. de fleste the typer til 5 svenske kroner i stedet for 25 kroner i Danmark. Man skal dog huske bro/færgeprisen skal trækkes fra.

Siden 2009 har du ikke fået så meget for pengene, hvilket er attraktivt for de mange pendlere som arbejder i Danmark men bor i Sverige

Det skyldes at den aktuelle kurs lige nu er 67 danske kroner for 100 svenske. Og det er den bedste kurs siden 2009, hvor finanskrisen stadig rasede. Især dem som har købt bolig i Malmø indenfor de sidste 20 år har opnået en millionformue i svenske kroner. Og problemer med Gældsstyrelsen og Skattestyrelsen som indviklede regler for iværksættere gør at mange finder det attraktivt at leve billigere på den anden side af sundet.

“Svensk økonomi er rendt ind i nogle udfordringer, som vi også kender herhjemme,” og “Høj inflation, stigende renter, et skrøbeligt boligmarked og nogle store konjunkturfølsomme industrivirksomheder. De laver biler og stålprodukter. Det har sat svensk økonomi under pres,”

siger Allan Sørensen, cheføkonomi hos Dansk Industri, til Ritzau.

Den svage svenske krone betyder også, at det kan blive sværere for danske virksomheder at afsætte deres varer i Sverige.

Norden har en samlet befolkning på omkring 20 mio. købedygtige forbrugere, som langt overvejende er positivt stemte over for danske virksomheder og produkter. Ifølge Udenrigsministeriet er det en af grundene til, at en femtedel af den samlede danske eksport går til de nordiske lande.

Hvor stor er eksporten til Sverige?

Og svenskerne er et af vores hovedmarkedet hvad eksport angår. Svenskerne er nemlig glade for danske varer og tjenester. Tætte relationer og nem adgang gør Sverige til et af vores allerstørste eksportmarkeder. Lav vækst og en svag svensk krone kan dog udfordre dansk eksport til Sverige.

Sverige er et af Danmarks allervigtigste eksportmarkeder. Det ser positivt ud for dansk eksport til Sverige i 2022 og 2023 der samlet set er stigende. Udsigterne til øget efterspørgsel inden for især digitale løsninger, sundhed, klimasikring, energirenovering og komponenter til offshore vind og Power-to-X indikerer gode muligheder for dansk afsætning i Sverige. Sverige var tillige Danmarks 3. største eksportmarked i både 2020 og 2021 med en samlet eksportindtægt på henholdsvis DKK 103,7 og 129,9 mia. I 2021 steg den samlede eksport til Sverige med hele DKK 26,8 mia. (26,05 pct.) i forhold til 2020. I 2019 eksporterede vi for 125 mia. kr. til Sverige, og set i forhold til det svenske markeds størrelse sælger danske virksomheder imponerende meget til Sverige. Hver svensker bruger i gennemsnit lidt over 12.000 kr. om året på danske varer og tjenester. Dette er ca. seks gange så meget som tyskerne som tæller ca. 82 millioner personer.

Dyre dollars er med til at styrke inflationen

Valutakursudsving ses dog ikke kun i Sverige. Dollaren har igennem 2022 været igennem mange udsving. I 2021 kostede en dollar i gennemsnit 6,3 kroner, mens en dollar har kostet 7,1 krone i gennemsnit hen over 2022. Dollarkursen fik sin hidtil højeste kurs i slutningen af september i ca. 20 år. Der kostede én dollar næsten 7,80 kroner.

Den stærke dollar og høje fragtrater har været med til at øge eksporten til USA. Men her sidst på året er medvinden vendt. Dollarkursen påvirker også inflationen, da priserne på mange råvarer fastsættes i dollars. Den stærke dollarkurs midt på året var med til at løfte priserne. De seneste måneders fald i dollarkursen vil være med til at tage presset på inflationen.

Svensk selskabsskat og Selskabsstiftelse af AB

Man kan både flytte sit danske selskab til Sverige og stifte ny selskaber i Sverige og alle omkostninger til selskabsstiftelser, revision og advokat giver 100% fradrag også for omkostninger 6 måneder før

Vi kender forskellene på den danske og den svenske selskabslov. I Sverige er der, ligesom i Danmark, forskellige mulige virksomhedsformer at vælge mellem. Forskellene ligger blandt andet i forhold som: antal ejere, hæftelse, bestyrelsesforhold og krav om indskud.

Der er forskellige fordele for danske virksomheder og der er mulig for at etablere en filial hvilket vi gør hver uge for danske virksomheder. Bolagsverket, er den styrelse der svarer til Erhvervsstyrelsen i Danmark, der kan man se selskabstyper m.v. eller ved at ringe til os. kan du få et overblik over, hvilke muligheder der findes, og hvilke forskellige former de har.

Hvad er kapitalkrav i Svenske selskaber sammenlignet med rullende kapital?

I Danmark har vi nu alene A/S og APS med selskabskapitalkrav på DKK 500.000,00 eller 80.000,00. Man kan dog nøjes med delindbetaling og benytte rullende kapital i Danmark. Det betyder at et A/S kommer til at koste dig 100.000,- i indskudt kapital eller det vi kalder delvis indbetaling af aktiekapitalen. Laver du et Holding selskab samtidigt for du begge A/S for kun 100.000,- (Rullende Kapital)

I Sverige har man en et aktiebolag et kapitalkrav på SEK 50.000,00 og et offentlige PUP aktiebolag har et kapitalkrav på kr. 500.000,00. Dermed kan man jo f.eks. stifte et aktiebolag med SEK 50.000,00 i kapital og derefter oprette en filial i Danmark. Og dermed er man kørende i begge lande og bankoprettelse er noget vi tager os af i begge lande, da det kan være svært.

Hvad er krav til svenske selskaber?

Den danske selskabslov tilsiger at have 1 direktør for et anpartsselskab. I Sverige kan du have 1 direktør men så er det ufravigeligt lovkrav, at der også vælges en suppleant. Suplleanten kan selvfølgelig undlades hvis der er 3 personer i selskabets ledelse hvilket tæller både direktion og bestyrelse. Når vi selskabsstifter i Sverige skal vi derfor have to personer der tilknyttet til det svenske selskab.

I de svenske selskaber skal der forefindes en person som er bosat i Sverige. Så bor du i Danmark skal man enten flytte til Sverige eller man skal have registreres en uddelegeret person der er bosat i Sverige. Det hjælper vi ofte med da der kan være mange samarbejdspartnere. Dette er fordi mange svenskere jo ønsker at arbejde i DK og bruge lønnen i danske kroner i Sverige.

Kilde: Ritzau og Advokat og Revisor Samvirket
Fotokredit: stock.adobe.com

Scroll to Top