DEN negativE forbrugertillid BLIVER BEDRE

Forbrugerforventninger maj 2024

Danmarks Statistik har beregnet Forbrugertillidsindikatoren der i maj er steget til minus 6,5. Det er en positiv fremgang i forhold til sidste måned hvor den var minus 8,6. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger ligeledes på minus 8,6. Årsagen til fremgangen i denne måned er forbrugernes vurdering af deres egen nuværende økonomiske situation, samt deres forventninger til både deres egen og Danmarks fremtidige økonomiske situation. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Kilde: statistikbanken

Vurderingen af familiernes økonomiske situation stiger, men stadig negativ

Forbrugerne vurderer stadig, at familiens økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 6,4, hvilket er det højeste niveau indikatoren har været på siden marts 2022. Det er ligeledes en markant fremgang i forhold til sidste måned, hvor indikatoren lå på minus 10,9. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 11,1. Forbrugerne vurderer ligeledes, at Danmarks økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 8,4, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 9,6.

Forbrugerne forventer, at familiens økonomi bliver bedre om et år

Forbrugerne forventer, at familiens egen økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. Indikatoren er steget i forhold til april, hvor den lå på 3,8 og ligger nu på 6,4, hvilket er det højeste niveau i over to år. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er 3,7. Forbrugerne forventer derimod, at Danmarks økonomiske situation om et år vil være dårligere end i dag. Indikatoren ligger på minus 5,4, hvilket er omtrent det samme som gennemsnittet for de seneste seks måneder, der er minus 5,1.

Forbrugerne holder fortsat igen med køb af større forbrugsgoder

Forbrugerne vurderer fortsat, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren ligger nu på minus 18,9, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 20,7.

Forbrugerne forventer stigende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil være steget om et år sammenlignet med i dag. Indikatoren ligger på 7,7, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder er 10,4.

Kilde: Danmarks Statistik, Advokat og Revisor Samvirket, AORS.DK
Fotokredit: stock.adobe.com
Personer/Firmaer: Danmarks Statistik
Copyrights: Ⓒ 2024 Copyright by https://AORS.DK – kan deles ved aktivt link til denne artikel.

Scroll to Top