Voldgift

Online Voldgiftssager, mediation og voldgiftsnævn reducerer sagsbehandlingstider og omkostninger

Online behandling af tvister der vedrører voldgiftssager reducerer sagsbehandlingstiden markant. Faktisk ned til ca. 5 måneder i forhold til 14,5 måneder. Eller express på 14 dage for de hurtige. En effektiv sagsbehandling giver plads og økonomi til flere tvister, som ellers vil blive opgivet at føre, da de omfattende ressourcer sjældent står mål med, hvad […]