Hvad er CEPOS?

Inspireret af institutioner som The Brookings Institution, American Enterprise Institute, Heritage Foundation, Adam Smith Institute, Institute of Economic Affairs m.fl. blev CEPOS stiftet den 11. marts 2004 af en række højt profilerede repræsentanter for dansk akademi, erhvervsliv, medier og kunst, herunder tidligere forsvarsminister Bernt Johan Collet, der blev bestyrelsesformand.

Af andre prominente medstiftere kan nævnes tidligere statsminister Poul Schlüter, tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen, Søren Pind, universitets-professorerne Nicolai Juul Foss, Jesper Lau Hansen, Bent Jensen og Peter Kurrild-Klitgaard.

Med er også kendte journalister Bent Blüdnikow og Samuel Rachlin samt kulturpersonligheder som Bent Fabricius-Bjerre og Michael Laudrup. Martin Ågerup blev i 2005 ansat som tænketankens administrerende direktør.

CEPOS deltager bl.a. i “Economic Freedom of the World Project” samt “International Property Rights Index”.

Cepos kontakt info:

Center for Politiske Studier er Danmarks uafhængig borgerlig-liberale tænketank.

 • Landgreven 3, 3. sal, Copenhagen, Denmark
 • Telefon: +45 33 45 60 37
 • Hjemmeside: Cepos.dk

Hvordan blev CEPOS stiftet?

I løbet af sommeren 2004 lykkedes det den nye bestyrelse at skaffe de nødvendige bevillinger og bidrag fra fonde, virksomheder og individuelle sponsorer. På et møde den 2. oktober 2004 bekræftede stifterne deres beslutning om at etablere tænketanken CEPOS. Den officielle åbning af CEPOS fandt sted den 10. marts 2005 på Hotel D’Angleterre. Et af formålene dengang var: “Furthering personal and economic freedom and the rule of law in Denmark”

Hvad ønsker CEPOS?

CEPOS arbejder for et samfund:

 • hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder – herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed – respekteres.
 • hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.
 • hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.
 • hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.
 • hvor det private erhvervsliv – uden at modtage statsstøtte i nogen form – sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

Midler

CEPOS søger at påvirke den politiske debat og derved de politiske beslutninger ved:

 • at frembringe ny viden om samfundsindretningen gennem analyse og forskning.
 • at udarbejde løsninger og konkrete forslag til ny politik.
 • at påvirke nutidens og fremtidens beslutningstagere gennem medier, møder, konferencer, publikationer og uddannelse.

I dette arbejde skal CEPOS være uafhængig, herunder af politiske partier, centraladministration, medier, universiteter, virksomheder, enkeltpersoner eller nogen som helst andre interesser.

CEPOS er en kendt  fortaler for skolevalg, en mere åben indvandringspolitik, lavere skatter og mindre regulering og en kendt modstander af øget offentlig overvågning, antiterrorlove, der begrænser borgerlige frihedsrettigheder og kriminaliserer det, de ser som “offerløs kriminalitet”.

CEPOS producerer både akademisk forskning og politiske analyser på en lang række emner, herunder uddannelse, indvandring, retsreformer, beskatning, regulering og den offentlige sektor. Det er vært for adskillige konferencer hvert år og har tiltrukket talere på højt niveau, herunder Robert Barro, George Borjas, nobelpristager Edward Prescott, nobelpristager Gary Becker, Nigel Lawson og mange andre. 

CEPOS er beskrevet som en ledende og seriøs stemme i den danske debat om skat, regulering og velfærd samt om skoler, uddannelse og integration. CEPOS citeres ofte i medierne, med over 5.000 medieklip samlet i løbet af dets år i drift, og blev beskrevet af Berlingske Nyhedsmagasin i 2007 som værende “ansvarlig for den offentlige debat”.

Kilde Cepos.dk

Fotokredit: CEPOS

Scroll to Top