MITID Geolokation

SKATTENÆVN for Skattesager OG vurderingssager

På det seneste er der mange nye skattesager og vurderingssager som kommer ind dagligt. Det er typisk manglende formuegoder der er glemt jf. Statsskatteloven som et hus, kryptovaluta, indtægter via salg i udlandet samt skatteligningskontrol på virksomheder der er i stærk stigning. I mange tilfælde vurderer Skattestyrelsen endvidere at man ikke kan drive virksomhed under […]