Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene vil give flere klagesager i huslejenævn

Lejeloven skærpelser bygnin