Virksomhedsrådgivning

Vi yder en ensartet og kontrolleret professionel Virksomhedsrådgivning og SuperVision til virksomheder indenfor flere områder:

 • Få attraktive virksomhedskonsulenter på timebasis med mange faciliteter der kan gøre en forskel for dig og din virksomhed
 • Virksomhedsrådgivning til den mindre virksomhed inkl. selvangivelse og personlig skatte rådgivning
 • Koncernrådgivning for optimal balance indenfor likviditet, regnskabsaflæggelse og Risk Management
 • Iværksætterrådgivning for den nystartede virksomhed
 • Indføring af virksomheder i nye lande f.eks. Tyskland og andre lande i EU, USA/Canada, SydAmerika, Asien, Australien m.v.
 • Undervisning og registrering af IP rettigheder herunder varemærker, designbeskyttelse, brugsmodelbeskyttelse og patenter samt IP Management.
 • Forundsøgelser og juridisk analyse af konkurrenter, produkter, krænkelser og håndtering af bl.a. hemmelig bevissikring, fogedforretninger, skifteretter, internationale- og nationale- domstole herunder The London Court of International Arbitration (LCIA) som kan varetage uenigheder og manglende betaling i f.eks. Kina inkl. stævning af statsejede virksomheder.
 • Skatterådgivning og rådgivning for compliance i forhold til skatteområdet, arv og generationsskifte
 • Virksomhedsrådgivning mht. til ekspansion, globalisering og etablering af distributionskanaler
 • Udvikling af bæredygtige salgs- og virksomhedskoncepter der overholder skattekontrol og skattelovgivning i mindst 88 lande
 • FirmaRådgivning vedr. CSR (Social Ansvarlighed) skattekontrol og skadeskontrol og indenfor koncerner med eller uden offshoreselskaber f.eks. lovlig dansk optagelse af skattefrit udbytte fra de 27 andre EU lande
 • Juridiske & Regnskabsmæssige services samt International Virksomhedsrådgivning og Risikoanalyse baseret på nem håndtering i Roundtable konceptet (Video konference uanset hvor personerne er) af enhver trussel eller krise hvorsomhelst i verden, baseret på Advokat- og Revisor samvirket’s 2.500 partnere internationalt
 • Virksomhedsrådgivning rettet mod ledelsen herunder optimering og implementering af teknologier med cost/benefit og best breed analyse som beslutningsgrundlag
 • Revisionsrådgivning fra statsautoriserede revisorer, registrerede revisorer og skatterådgivere i forhold til erhvervsmæssige og private forhold
 • Rådgivning om brug af Offshoreselskaber og skadeskontrol hvis uheldet skulle være ude + hvad kan man gøre for at beskytte sig på forhånd.
 • IPR Management med optimering og hukommelse af patenter, varemærker, brugsmodel og design beskyttelse samt domæner m.v.
 • Etablering og fornyelse af bestyrelser, advisory board og Round Table Advisory for et eller alle givne 108 lande
 • Test og forberedelse af Compliance f.eks. mod lovgivnings, GDPR, Direktiver, ISO 9001, ISO 14001, FN Verdensmål, Økologisk omstilling, CSR, Skattelovgivninger, øvrige lovgivninger samt mulig potentielle kommende skadesvirkninger f.eks. ved anvendelse af uetiske arbejdskoncepter i forskellige lande
 • Ad Hoc Intern og Ekstern beslutningsstøtte vedr. bestyrelses eller direktionsbeslutninger, gruppe afskedigelser og sammenlægninger af afdelinger og virksomheder m.v.
Spørg os så får du råd…

Vi har hjulpet mange og samarbejder med få, da vi kan det meste selv. Ring 32177777 lokal 240 og spørg efter et af ovenstående emner. Vore samarbejdspartnere er bl.a.:Exit mobile version