Virksomhedslån og rekapitalisering af selskabskapital

Metropol kan stille fornøden kapital og vækstmuligheder til rådighed for en lang række brancher. Ordningen tilbydes dansk eller udenlandsk indregistrerede virksomheder som har været i drift i mindst 3 år og som har en udfakturering på mere end 3 millioner kroner årligt. Denne ordning gælder således ikke for private eller personligt ejede virksomheder.

Virksomhedslån sker ved belåning med en vis sikkerhed, enten i virksomhedens fakturering (Factoring) eller ved lån i fast ejendom. På den måde kan du få en kontant udbetaling til brug i din virksomhed.

  • Metropol tilbyder fakturabelåning (FACTORING) på indtil 100% af fakturabeløbet.
  • Metropol kan tilbyde finansiering af virksomhedens løbende udgifter samt henvise til firmaer som udbyder effektive metoder til markedsføring.
  • Metropol kan efter en grundig analyse tilbyde en budgetkonto hvor virksomhedens omkostninger kan finansieres på indtil 30 år.
  • Mange virksomheder kan komme ud for likviditetsproblemer. Der er jo både opgangstider og nedgangstider i næsten alle brancher.
  • Metropol kan hjælpe i både opgangstider og i nedgangstider med finansiering af Deres virksomhed til en rente som er lavere en bankernes kassekreditrente.

Kontakt os på telefon +45 32177777 for yderligere information.

 

Scroll to Top