HVAD ER EN Rekonstruktør OG REKONSTRUKTION?

En rekonstruktør spiller en væsentlig rolle i forbindelse med virksomheders økonomiske krisehåndtering. Hvis et selskab er under tvangsopløsning eller likvidation er det derfor anbefalelsesværdigt at hyrer en rekonstruktør. Denne kan være advokat eller revisor, og denne kan sørge for attesteringer og regnskaber, således at Skifteretten, Kurator eller likvidator tillader at selskabet kommer i drift i Erhvervsstyrelsen igen. Advokat og Revisor Samvirket laver rekonstruktion over hele verden og i f.eks. Delaware og mange andre lande, kræver det blot indbetaling af bøder, evt. indsendelse af regnskab eller underskrivelse på erklæringer, så er selskabet i drift igen.

Rekonstruktørens hovedopgave er således at bistå en nødlidende virksomhed gennem en rekonstruktionsproces, hvilket er en alternativ procedure til en konkurs. Rekonstruktionsprocessen er designet til at give virksomheden en mulighed for at komme videre trods økonomiske vanskeligheder og undgå en total opløsning.

REGISTRERING I KONKURSKARANTÆNEREGISTER (KAN MULIGVIS BLIVE OFFENTLIGT)

Hvis man af kurator vurderes til at have handler med fortsæt og groft uagtsomt, kan kurator anmode om at man registeres i konkurskarantæne registeret. Det betyder at man ikke kan lede eller eje en virksomhed, idet der praktisk ikke pt. kan genopnå en momsregistrering eller registering som import/eksportør. Som standard står man i mindst 3 år.

VARIGT TAB AF MOMSREGISTRERING

Hvis man har konkurs vil Skattestyrelsen ikke give en momsregistrering eller importør/eksportør registrering uden en sikkerhedsstillese, hvilket normalt er henimod 1 million kroner.

Man kan således herefter alene drive en virksomhed med udenlandske selskaber og banker.

TAB AF TILGODEHAVENDER

Fordi ethvert tilgodehavende tilhører selskabet og dermed konkursboet, kan det være fornuftigt at vurdere om selskabet reelt ikke er solvent, når blot der gennemføres inkasso, voldgift eller retssager. Til dette formål kan vi henvise til vores advokater og revisorer der udfører Konkursbegæring, Inkasso og Experian RKI Autoriseret Inkasso via vores Advokat Inkasso.

HVAD ER en Rekonstruktør?

En rekonstruktør er oftest en advokat eller en anden person med en juridisk eller økonomisk baggrund, der er udpeget af retten til at lede en virksomhedsrekonstruktion. Rekonstruktørens rolle og ansvar er juridisk defineret og kan variere fra land til land baseret på national lovgivning. Vi laver rekonstruktion i 110 lande.

Rekonstruktørens Ansvarsområder

 • Analyse af Virksomhedens Finansielle Stilling: Rekonstruktøren skal have en dyb forståelse af virksomhedens økonomiske situation og de udfordringer, den står overfor.
 • Udarbejdelse af Rekonstruktionsplan: Dette inkluderer udviklingen af en plan, som har til formål at genskabe virksomhedens rentabilitet.
 • Forhandling med Kreditorer: Rekonstruktøren skal forhandle aftaler med kreditorer for at reorganisere gæld og potentielt opnå nedskrivninger eller henstand.
 • Styring og Overvågning: Under rekonstruktionsprocessen kan rekonstruktøren overtage den daglige drift af virksomheden eller overvåge ledelsen for at sikre, at rekonstruktionsplanen følges.
 • Rapportering til Retten: Rekonstruktøren skal regelmæssigt rapportere til retten om fremgangen i rekonstruktionsprocessen.

Rekonstruktionsprocessens Faser

Processen for rekonstruktion under ledelse af en rekonstruktør kan generelt inddeles i flere faser:

 1. Indledende Fase:
  • Vurdering af virksomhedens levedygtighed og muligheden for rekonstruktion. Dette tager typisk 2 timer som et indledende møde.
 2. Rekonstruktionsfasen:
  • Udarbejdelse af en rekonstruktionsplan og Anmodning om rekonstruktionsbehandling ved retten.
  • Intensive forhandlinger med kreditorer og interessenter.
 3. Implementeringsfasen:
  • Igangsættelse af rekonstruktionsplanen.
  • Overvågning af virksomhedens performance og justeringer af planen efter behov.
 4. Afslutningsfasen:
  • Opfyldelse af alle forpligtelser ifølge rekonstruktionsplanen.
  • Afslutning af rekonstruktionsprocessen og rettens godkendelse.

Rekonstruktørens Vigtighed

Rekonstruktørens ekspertise og erfaringsniveau er afgørende for succesen af en rekonstruktionsproces. Vedkommende spiller en kritisk rolle i at sikre, at virksomheden kan fortsætte sin drift og bevare arbejdspladser, samtidig med at der søges en bæredygtig løsning for alle parter, herunder kreditorerne.

Konklusion og Rådgivning

Som rådgiver ville jeg anbefale virksomheder i økonomiske vanskeligheder at overveje rekonstruktion som et alternativ til konkurs. At vælge en dygtig og erfaren rekonstruktør kan være afgørende for, om virksomheden kan vende tilbage til en sund økonomisk tilstand. Det er vigtigt at handle hurtigt og få kvalificeret rådgivning, så snart økonomiske problemer opstår, for at maksimere chancerne for en vellykket rekonstruktion.

Kilde: AORS.DK
Fotokredit: Domstol

Scroll to Top