CSR – Corporate Social Responsibility

Metropol International har udviklet en gennemtænkt CSR Profil der er baseret på FN’s 10 principper for forretningsskik og etik.

Hvad er CSR?´CSR står for Corporate Social Responsibility og er en norm med 10 principper for overholdelse af en FN baseret erklæring.

Her skal virksomhederne overholde 10 grundprincipper i alle led af sin forretning indenfor rettigheder, miljø, hensigt og adfærd.

Dette skal efter vor mening implementeres i alle led fra producentens medarbejdere til slut forbrugeren. PÅ UN’s hjemme side kan du læse at CSR står for:

[icon_link icon=”building” link=”http://metropolinternational.com” color=”00FF00″ target=”_self” title=”CSR”]The United Nations Global Compact is a strategic policy initiative for businesses that are committed to aligning their operations and strategies with ten universally accepted principles in the areas of human rights, labour, environment and anti-corruption.[/icon_link]

Metropol har derfor 6 punkts politik som søges overholdt i dagligdagen:

  • Metropol overholder danske CSR del vedtaget som lov i Folketinget 2008 og FN’s GLOBAL COMPACT anbefalinger som omhandler social ansvarlighed hvor Metropol har et samfundsansvar omhandlende: menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø og klima.
  • Metropol arbejder desuden i videst muligt omfang for genbrug, benytter kun svanemærket papir og har et minimalt papirforbrug også af hensyn til anonymiteten hos os.
  • Metropol sikrer 100% anonymitet med redundante og vore servere ligger i skyen med 2048 bit kryptering d.v.s. ingen har adgang til vore data, ej heller ved indbrud m.v.
  • Vor strøm er CO2 neutral baseret på DANSK vindenergi og SVENSK vandkraft via Vattenfall
  • Vi støtter i videst mulige omfang den økologiske produktion ved at forbruge disse produkter
  • Metropol støtter desuden humanitære organisationer såsom Red Barnet, Amnesty International, SOS Børnebyerne, Læger uden grænser samt Unesco.

Man kan læse mere om “The Global Compact” FN strategien på engelsk: http://www.unglobalcompact.org/
eller på dansk: http://www.unglobalcompact.org/languages/danish/index.html

Scroll to Top