Mere information om Skat og Offshoreselskaber

Herunder kan du søge efter yderligere information om offshoreselskaber, virksomhedslovgivninger, skattesatser og f.eks. dobbeltbeskatning.

Du kan også ringe til os på telefon 32177777 for møde på et af vore kontorer eller et Microsoft SKYPE/Lync møde.

Vedr. skat, cases om offshoreselskaber m.v.:

  • SKAT meddelelser, domme, kender, afgørelser, svar, indstillinger og skattepraksis og retspraksis afgørelser. Mange Offshore eksempler.
  • Skatteministeriet
  • Retsinformation omhandler alle Regler, Afgørelser samt Lov- og beslutningsforslag. Et must for enhver der ønsker hurtig og præcis adgang til alt indenfor lovgivninger der vedrører erhvervslivet herunder Danske Love, Ministerieindgang
  • Lovtidende Her listes de senest kundgjorte forskrifter fra Lovtidende A. Vælger du at klikke på retsinformation-ikonet, vises forskriften på retsinformation.dk med referencer mv. Dette gælder dog ikke finanslove og tillægsbevillingslove (Lovtidende B), idet disse ikke publiceres på retsinformation.dk.
  • Ministerialtidende Her listes de senest offentliggjorte forskrifter fra Ministerialtidende. Vælger du at klikke på retsinformation-ikonet, vises forskriften på retsinformation.dk med referencer mv

Statistik / EU / Portaler:

Retskendelser, afgørelser og cases om selskaber og dobbeltbeskatning:

Relevante instanser for selskabslovgivning og skattefrie offshore selskaber:

Folketinget www.folketinget.dk
Beskæftigelsesministeriet www.bm.dk
Finansministeriet www.fm.dk
Forsvarsministeriet www.fmn.dk
Indenrigs- og Socialministeriet www.ism.dk
Justitsministeriet www.jm.dk
Kirkeministeriet www.km.dk
Klima- og Energiministeriet www.kemin.dk
Kulturministeriet www.kum.dk
Miljøministeriet www.mim.dk
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration www.nyidanmark.dk
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri www.fvm.dk
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse www.sum.dk
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling videnskabsministeriet.dk
Skatteministeriet www.skm.dk
Statsministeriet www.statsministeriet.dk
Transportministeriet www.trm.dk
Udenrigsministeriet www.um.dk
Undervisningsministeriet www.uvm.dk
Økonomi- og Erhvervsministeriet www.oem.dk
Folketingets Ombudsmand www.ombudsmanden.dk
Rigsrevisionen www.rigsrevisionen.dk

Øvrige

Folketingstidende.dk publicerer »originalversionen« af lovforslag, beslutningsforslag, betænkninger m.v..
http://www.folketingstidende.dk/
Grønlandsk Lovregister samt Nalunaarutit, Grønlandsk Lovsamling kan findes på Statsministeriets hjemmeside
www.stm.dk/_a_1602.html
Oplysning om en lang række offentlige myndigheder og institutioner
www.borger.dk
Officielle informationstjenester fra EU.
eur-lex.europa.eu/da/index.htm
Folketingets EU-Oplysning
www.eu-oplysningen.dk

 

Scroll til toppen