Mere information om Skat og Offshoreselskaber

Herunder kan du søge efter yderligere information om offshoreselskaber, virksomhedslovgivninger, skattesatser og f.eks. dobbeltbeskatning.

Du kan også ringe til os på telefon 32177777 for møde på et af vore kontorer eller et Microsoft SKYPE/Lync møde.

Vedr. skat, cases om offshoreselskaber m.v.:

  • SKAT meddelelser, domme, kender, afgørelser, svar, indstillinger og skattepraksis og retspraksis afgørelser. Mange Offshore eksempler.
  • Skatteministeriet
  • Retsinformation omhandler alle Regler, Afgørelser samt Lov- og beslutningsforslag. Et must for enhver der ønsker hurtig og præcis adgang til alt indenfor lovgivninger der vedrører erhvervslivet herunder Danske Love, Ministerieindgang
  • Lovtidende Her listes de senest kundgjorte forskrifter fra Lovtidende A. Vælger du at klikke på retsinformation-ikonet, vises forskriften på retsinformation.dk med referencer mv. Dette gælder dog ikke finanslove og tillægsbevillingslove (Lovtidende B), idet disse ikke publiceres på retsinformation.dk.
  • Ministerialtidende Her listes de senest offentliggjorte forskrifter fra Ministerialtidende. Vælger du at klikke på retsinformation-ikonet, vises forskriften på retsinformation.dk med referencer mv

Statistik / EU / Portaler:

Retskendelser, afgørelser og cases om selskaber og dobbeltbeskatning:

Relevante instanser for selskabslovgivning og skattefrie offshore selskaber:

Folketingetwww.folketinget.dk
Beskæftigelsesministerietwww.bm.dk
Finansministerietwww.fm.dk
Forsvarsministerietwww.fmn.dk
Indenrigs- og Socialministerietwww.ism.dk
Justitsministerietwww.jm.dk
Kirkeministerietwww.km.dk
Klima- og Energiministerietwww.kemin.dk
Kulturministerietwww.kum.dk
Miljøministerietwww.mim.dk
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrationwww.nyidanmark.dk
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeriwww.fvm.dk
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelsewww.sum.dk
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklingvidenskabsministeriet.dk
Skatteministerietwww.skm.dk
Statsministerietwww.statsministeriet.dk
Transportministerietwww.trm.dk
Udenrigsministerietwww.um.dk
Undervisningsministerietwww.uvm.dk
Økonomi- og Erhvervsministerietwww.oem.dk
Folketingets Ombudsmandwww.ombudsmanden.dk
Rigsrevisionenwww.rigsrevisionen.dk

Øvrige

Folketingstidende.dk publicerer »originalversionen« af lovforslag, beslutningsforslag, betænkninger m.v..
http://www.folketingstidende.dk/
 
Grønlandsk Lovregister samt Nalunaarutit, Grønlandsk Lovsamling kan findes på Statsministeriets hjemmeside
www.stm.dk/_a_1602.html
 
Oplysning om en lang række offentlige myndigheder og institutioner
www.borger.dk
 
Officielle informationstjenester fra EU.
eur-lex.europa.eu/da/index.htm
 
Folketingets EU-Oplysning
www.eu-oplysningen.dk
Scroll to Top