Information om FATCA

Det er sådan at Danmark og USA har indgået en aftale om udveksling af skatterelevante oplysninger. Denne er desværre ret ensidig. Denner nemlig baseret på den amerikanske skattelov FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Danmark har tiltrådt denne lovgivning den 1. juli 2014. Der er således tale om en ensidig lovgivning, idet lovgivningen indebærer at vi som som nogle af DK’s bedste rådgivende skatterådgivere, skal identificere og oplyse om finansielle konti som amerikanske statsborgere har.

FATCA Amerikanske personer er underlagt IRS.GOV

  • Et interessentskab eller selskab oprettet i USA eller i henhold til amerikansk føderal eller delstatslig lovgivning
  • En amerikansk statsborger eller en person hjemmehørende i USA


Ifølge FATCA gælder det, at en Amerikansk Statsborger således er underlagt både amerikansk lovgivning og i udgangspunktet er en person der er skattepligtig i USA, hvis personen er hjemmehørende i USA, eksempelvis på grund af bosætning eller tillige på grund af sit statsborgerskab i USA. Dertil kommer at så længe at den amerikanske statsborger er statsborger i USA, er denne også skattepligtig hertil.

Hvordan kan FATCA mærkes for personer der er født i USA eller har opnået USA statsborgerskab

Som kunde hos Advokat og Revisor Samvirket vil du mærke FATCA-reglerne i form af tillægsspørgsmål, når vi eller du skal foretage forskellige bankhandlinger. F.eks. skal du som en ny kunde svare på, om du er amerikansk statsborger eller har en eller form for skattepligt i USA.

Hvis du er amerikansk statsborger, eller hvis du er født i USA eller skattepligtig i USA skal du udfylde blanketten Egenerklæring om skattemæssigt hjemsted Eksternt link, åbner i nyt vindue.

Oplysning om visse typer af virksomhedskunder

Reglerne kræver også, at vi identificerer og oplyser om konti, som tilhører ikke-amerikanske, ikke-finansielle virksomheder, der betegnes som passive. Det er virksomheder, hvor indtægten fra andet end driften udgør mere end 50 procent, og hvor aktiverne hovedsageligt er finansielle.

SKAT skal have oplysninger om en sådan virksomheds konto, hvis én eller flere amerikanske personer udøver kontrol over virksomheden. Formålet er at forhindre, at amerikanere, der har placeret finansielle aktiver hos en juridisk person, undgår at rapportere det.

Læs mere på IRS’s website. Eksternt link, åbner i nyt vindue.

Bemærk: Fysiske personer bosat i USA eller virksomheder registreret dér, kan vi oprette som kunder med registreringspligt til IRS.GOV. Foruden FATCA lov gælder også andre regler for USA skattepligtige og tilflyttere fra USA. Desamme gælder for vore kunder som vælger at tilflytte til USA.

Lovens formål er at forhindre skatteunddragelse fra USA

  • Information om private kunders forbindelse til USA.
  • Information om selskabers virksomhed og ejere.
  • Reglerne gælder i Danmark fra og med den 1. juli 2014.

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket Sverige
Fotokredit: N/A

Scroll to Top