Antallet af tvangsauktioner ER STIGENDE

Tvangsauktioner november 2023

Antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner steg med 6,8 pct. i november måned. Der er sket en korrigering for normale sæsonudsving. I november var der 126 tvangsauktioner mod 118 måneden før. For perioden september-november er det samlede antal tvangsauktioner 391, hvilket er en stigning på 10,8 pct. i forhold til den foregående periode juni-august, hvor der var 353 tvangsauktioner. Der står fortsat ikke hvem der er rekvirenter for således at se om Gældsstyrelsen i stigende omfang begærer gæld betalt ved tvangsauktioner.

Flest enfamiliehuse på tvangsauktion

Enfamiliehuse er den ejendomstype, der oftest ender på tvangsauktion. I 2023 har omkring 70 pct. af alle tvangsauktioner været enfamiliehuse. Siden statistikkens start i 1979 har enfamiliehuse overvejende udgjort mere end halvdelen af de ejendomme, der hvert år er gået på tvangsauktion. Dette skal dog ses i lyset af, at enfamiliehuse udgør ca. halvdelen af alle ejendomme i Danmark.

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner

 2023
 JuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.
 antal
Sæsonkorrigerede115121117147118126
       
Faktiske i alt8399130172121132
Ejendomskategorier      
Landbrugsejendomme442233
Enfamiliehuse64721001148082
Ejerlejligheder43711910
Sommerhuse285436
Ejendomme med 2
eller flere lejligheder
232955
Blandet beboelses-
og forretningsejendomme
113637
Rene forretningsejendomme132
Fabriks- og lagerejendomme
Ubebyggede grunde1221033
Andet bebygget559131514
Regioner      
Hovedstaden4819181311
Sjælland222537412329
Syddanmark192620433131
Midtjylland182328403331
Nordjylland201726302130

Kilder og metode: Opgørelserne er baseret på de bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende. Tidspunktet bliver fastsat ud fra den første bekendtgørelse i Statstidende.

Tvangsauktion rådgivning

Der findes flere veje til at undgå en tvangsauktion. Der er også umiddelbar mulighed for at refinanciere anden pantet, medmindre de er rekvirent af tvangsauktionen. Mange ved ikke, at man også kan udkøbe efterstillede pantebreve og dermed refinansiere disse for at få bedre og billigere boliglån uden at skulle refinansiere førstepantet.

Ring +45 32177777 + tryk 140 under velkomst, for mere information.

Kilde: DST
Fotokredit: stock.adobe.com

Scroll to Top