Hemmelig Bevissikring: en Juridisk sikring af beviser med assistance fra fogedretten, told- og politi myndigheder kan gennemføres i de fleste lande

Via vort internationale Advokat samvirke som består af 2.500 Advokater og Jurister over hele verden sætter vi en effektiv stopper for tyveri af dine opfindelser, brugsmodeller, industrielle designs eller varemærker.

Vi tilbyder effektive juridiske instrumenter såsom udkørende fogedforbud, hemmelig bevissikring og håndtering af told og politimyndigheder og f.eks. anmeldelse til bagmandspolitiet i hvert enkelt land. F.eks. kan vi tilbyde:

 1. Effektiv Juridisk håndhævelse af dine patenter, brugsmodeller, industrielle design og registrerede varemærker
 2. Effektiv analyse af krænkere, distributionsmetoder, forretningsmodeller, online analyser og redegørelse for ansvarlige personer til Politiet, Skifteretter og Sø og Handelsret i det meste af verden.
 3. Effektiv afsløring af personer og krænkere der gemmer sig bag offshore selskaber
 4. Effektiv afsløring af personer der gemmer sig bag falske identiteter (Ulovlig brug af andre personers ID, såsom PAS, Kørekort, sygesikringsbevis m.v.
 5. Vi kan nedlægge effektive fogedforbud som vil stoppe enhver krænker.
 6. Vi kan få myndigheder til straks at konfiskere kopivarer hos distributører og ulovlige producenter
 7. Vi kan tilbyde udkørende fogedforretninger for beslaglæggelser og bortransport af ulovlige kopivarer.
 8. Koordineret indsat hos krænkeren, producenter, distributører og varehuse m.v.
 9. Vi kan lave hemmelig bevis sikring der sikrer, at krænkerens servere, harddiske, dokumenter, fakturaer og aftale kopieres. Dem som ikke vil udlevere passwords e.t.c. får en tur i detentionen i mange lande, indtil at de husker adgangskoder. Det tekniske team bag dette kan dog ofte få adgang uden hjælp da man tager hele server og disk kopier.
 10. Efterfølgning med erstatningskrav, konkursbegæringer og personlig ansvarsplacering med efterfølgende fogedhjælp
 11. Sikring af udbetaling af erstatninger, evt. destruktion af varelager og effektivt samarbejde med domstole og politimyndigheder i mange lande.
 12. Sikring af krænkers bankkonti således at politi eller dommer ka sikre betalinger for sagen omkostninger og evt. erstatningsret.

Juridisk aktion som fogedforbud og hemmelig bevissikring og koordinering med politi og toldmyndigheder istedet for klage eller mediationsordninger

Som det kan ses herover, er der tale om juridiske instrumenter, der er tilgængelige i de fleste lande, således at du undgår langsommelige klagesager. Det er forholdsvis simple procedurer, der har den fordel, at krænker ikke ved noget om de forstående aktioner som kan ske i flere lande samtidigt.

Vi kan dog bistå i enhver klagesag og med mediation d.v.s. at vi løser dine problemer og indgår skriftlige kontrakter hvor krænker fraskriver sig, at benytte dine opfindelser, designpatenter og varemærker med mere.


Hacking via private og statslige trojanere

Traditionelt slås der hårdt ned på krænkere af IP rettigheder. Der kan være tale om tyveri af varemærker, oprettelse af enslydende navne i firmaregistre og simpelt tyveri både fysisk og elektroniske (INDUSTRI SPIONAGE) via hacking og keyloggers m.v.

Husk derfor aldrig at logge ind på fremmede computere, da disse kan indeholde indtil flere keyloggere og komprimeterede  private og statslige trojanere m.v.

Både på router niveau og via selveforbindelsen og/eller de computere der befinder sig der. På biblioteker, internetcaféer, restauranter, hoteller og og offentlige netværk, er det ofte sådan, at der er overvågning af både på fastnet og Wifi m.v.

Serverkontrol, Computer og telefon hackingkontrol som bevis til politiet og domstole

Vi har samarbejdspartnere som er IT eksperter, der har til formål, at leverer beviser for krænkers adfærd på dine computersystemer, også hvis du har været uheldig at logge ind et sted du ikke skulle have gjort. Disse beviser er selvom du ikke har forstand på hacking og logfiler et entydigt og ubestrideligt bevis for en dommer og kan bruges i enhver form for juridisk aktion.

Politianmeldelse til Politiet, Politiets IT Kriminalitetsafdelinger og Bagmandspolitiet (SØIK) i de enkelte lande

Tillige kan vi indgive politianmeldelse for din virksomhed eller dig personligt til ovenstående, idet vi ofte samarbejder med politiet, når ovenstående sager indtræder.

F.eks. er politiet ofte med i koordinerede aktioner imod en eller flere krænkere. Vi har assisteret i sager med Hemmelig Bevissikring i Danmark og udlandet siden 2003.

Læs om Immaterielle rettigheder såsom patenter, brugsmodeller, varemærker og f.eks. 3D Designbeskyttelse

Som en effektiv juridisk beskyttelse kan man næsten altid opgradere sine copyright / ophavsret rettigheder til egentlig offentlig noteret IP ret. Det sker via en advokat og/eller via offentlige registre. Det kan f.eks. være ved at lave et varemærke, der beskytter både dit firmanavn og dit logo på samme tid.


Ønsker du mere information om IP rettigheder eller er dine IP rettigheder krænket så kontakt os på telefon 32177777 lokal 240.


Exit mobile version