Skatteklager og besvarelse af breve fra SKAT

I et stort omfang har vi siden 1993 håndteret besvarelse af breve og påkrav fra myndighederne herunder politi, fødevaremyndigheder og SKAT. Dette gør vi også for de mange udlandsdanskere, som enten besøger os, eller deltager i møder via videomøder.

Vi har siden 1993 håndteret en række erhvervsområder herunder entreprenører, ejendomsselskaber, hotel- og restaurantbranchen, spilbranchen, eksportvirksomheder, automobilbranchen og Life Science industrien.

Sager i Gældsstyrelsen kan genoptages

Det er altid bedst at være i god tid så man f.eks. ikke skal forhandle med Gældsstyrelsen, som kan stille krav om konkursbegæring og/eller personlig konkurs. Disse sager kan imidlertid genoptages og forhandles og der er mange gode eksempler på at gæld som er opstået ved fejl, eller fejlagtige angivelser slettes.

Mange sager kunne selvfølgelig være undgået hvis der var implementeret rutiner til at undgå ubehagelige overraskelser, dem får du med i prisen, så du i fremtiden ikke kommer i de samme situationer.

Skattesager opstår ofte fordi man ikke har indsendt regnskab eller selvangivelse.

Det kan være svært at forstå juridiske skatteregler, styresignaler og bindende svar

Mange føler det som en jungle af regler og love der skal overholdes, men det er nu ret enkelt for der er juridiske vejledninger udarbejdet af Skat, som også menigmand kan forstå, problemet er bare ofte at der er for meget læsestof. Vi kan svare på alle forhold vedr. Skat til selvangivelser og i virksomheder og vejlede i hensigtsmæssige lovlige udarbejdelser af årsregnskaber og selvangivelser hvor mange af dem ikke kendes af de fleste. Og disse løsninger giver ofte store besparelser år-efter-år.

Spørg os – så får du råd.
Ring +45 32177777.


Exit mobile version