Vi sørger for stiftelse af danske selskaber og offshore selskaber: APS, A/S, I/S, KS, SMBA, AMBA, SMBA, Euro selskaber SE, SCE, EØFG, Foreninger, Fonde og MS Medarbejderinvesteringsselskab. 

Advokat og Revisor Samvirket registrerer danske selskaber, foreninger og fonde online på få minutter. Ved at processen er online sker der en ensartet behandling af selskaber der forhindrer fejl og du kan stifte selskaber online 24 timer i døgnet.

Du er naturligvis altid velkommen til at ringe til os for råd og vejledning. Få rådgivning om bl.a. rekonstruktion, fusioner, spaltninger, likvidator, kurator, tvangsopløsning og konkursbegæring.

Vi har erfaring siden 1983 i selskabsstiftelser i Danmark og i udlandet. Selskabsstiftelse i Danmark kan f.eks. være Enkeltmandsvirksomhed, I/S, ApS, A/S, K/S, P/S (Partnerselskaber) og danske Holding selskaber som også er skattefrie ved et udbytte uden for Danmarks grænser. Offshore Selskaber kan altid eje en eller flere andre selskaber i Danmark eller udlandet- Omvendt kan danske holdingselskaber skattefrit trække udbytte hjem til Danmark. Mulighederne er mange. Spørg os – så får du råd…

Dansk eller udenlandsk hovedsæde?

Man kan også er lave etablering af et udenlandsk hovedsæde grundet retten til fri etableringsret og således have udenlandske offshore selskaber og en dansk filial eller danske datterselskaber. Forskellen på filialer og selskaber er, at der er et kapitalkrav til selskaber som der ikke er til selskaber. Dermed et det nu allerede billigere at etablere sig i udlandet med en dansk filial end det tilsvarende er at betale for et APS eller A/S hvor kapitalkravet er henholdsvis 40.000 og 100.000 DKR. I Tyskland kan man etablere et Unternehmergesellschaft eller et såkaldt UG – hvor kapitalkravet kuner 1€. Vi har kontor i Tyskland med danske jurister og revisorer og kan tilbyde adresse fællesskab til en attraktiv pris.

Du kan også flytte dit danske selskab til udlandet

Med en flytning af et dansk selskab til EU kan man i EU opnå flere fordele end der forekommer i Danmark. Nogle af fordelene er naturligvis laveret skat såsom 5% i skat, lavere moms og større markeder. Det vil med andre ord sige, at man kan sælge mere, have bedre likviditet og tillige have momsfordel i forhold til Danmark, der har EU’s højeste moms på 25%.

Vi flytter hvert år flere hundrede selskaber, nogle på grund af arveafgift eller generationsskifte og andre fordi der er bedre indtjeningsmuligheder i andre lande.

Filialer i Danmark har samme fordele som selskabsstiftelse med kapitalkrav

Det betyder så, at man billigere kan etablere sig i Danmark, hvis man etablere sig i udlandet og laver en dansk filial. På den måde får man 2 selskaber for nul 1 Euro eller Dollar.

Vi er eneste leverandør der kan levere samtlige selskabskontruktioner inden for ALLE selskabstyper. Herunder også i kombination med Offshoreselskaber som der er tradition for i Danmark, hvor de 500 største virksomheder legalt ejer og driver i snit 46 Offshore Virksomheder i f.eks. Panama, Delaware eller Malta.

Danske selskabsstiftelser leveres med eller uden indbetalt kapital idet nogle erhvervsformer ikke kræver kapital som f.eks. Enkeltmandsvirksomhed og I/S.

 1. Enkeltmandsvirksomhed under Virksomhedsordningen (22% Skat)
 2. Personlig mindre virksomhed (PMV)
 3. P/S Partnerselskab
 4. K/S Kommanditselskab
 5. ApS Anpartsselskaber (Også som skuffeselskaber)
 6. ApS Holdingselskab samt ApS Driftsselskab med samme kapitalkrav som 1 ApS
 7. A/S Aktieselskaber (Også som skuffeselskaber)
 8. A/S Holdingselskab med A/S Driftsselskab med samme kapitalkrav som 1 A/S
 9. Holding selskaber (skattefrie) (Også som skuffeselskaber)
 10. I/S Interessentselskab
 11. Omregistrering af selskabstyper f.eks. APS til A/S eller ApS til Holding m.v.
 12. Finansvirksomheder (Virksomhed som tillige er registreret under Finanstilsynet)
 13. Erhvervsdrivende fonde (En fond som enten ejer aktier (F.eks. Novo Nordisk) eller som driver handel
 14. Oprettelser af Filialselskaber af udenlandske selskaber og foreninger
 15. Oprettelse af skattefrie danske off-shore selskabskonstruktioner f.eks. Gibraltar, Paris, London, New York
 16. A.M.B.A Andelsselskab med begrænset ansvar
 17. F.M.B.A Forening med begrænset ansvar
 18. Frivillig Forening med/uden registreringspligt
 19. Almindelig Forening med/uden pligt
 20. Andelsboligforening med registreringspligt
 21. Andelsforening uden registreringspligt
 22. Indkøbsforening eller Brugsforening m/reg. pligt
 23. Legater og Stiftelser med registreringspligt
 24. Finansiel eller Investeringsforening offentligt registreret/godkendt
 25. Finansiel Virksomhed f.eks. FlexLeasing eller f.eks. Investering til godkendelse af Finanstilsynet
 26. Skuffeselskaber (Kun Foreninger, Offshoreselskaber, ApS og A/S) = allerede stiftede selskaber uden drift op til 20 år gamle
 27. Adresseservice, Kontorfællesskab, Postadresse og Revisorservice er nogle af vore andre produkter via vort samvirke af 2.500 advokater og revisorer.

Danmarks erhvervsliv er baseret på ApS og A/S Iværksætterselskaber.

Med en af verdens højeste skatteprocenter for selskaber og privatbeskatning, kan det ofte være svært, at forstå at en etablering i netop Danmark af alle lande kan tjene noget formål. Lovgivningen siger imidlertid, at såfremt ledelsen bor i Danmark så er et selskab, selvom det er stiftet i et andet land, skattepligtig til Danmark. Det er formentlig den høje skatteprocent der tvinger flere og flere til at være innovative og flytte virksomheder ud af Danmark til andre lande. Det er ikke kun skatteprocenten, men også mængden af pligter.

Men det er ikke nødvendigt at flytte. Metropol Metropol International kan tilbyde løsninger som er baseret på Skat’s bindende svar og styresignaler samt  afsagte domme i Danmark og EU.

Apportindskud

Har du ikke har kontanter eller penge på kontoen til startkapitalen på dit selskab, og du ikke f.eks. kan låne til denne, kan du lave det man kalder et APPORTINDSKUD. Apportindskud omhandler ikke med kontante midler, men derimod aktiver såsom værdier, lager, værktøj, biler eller maskiner anvendes til dækning af kapitalkravet.

Hvad er apportindskud?

Apportindskud definition: Værdier, der skydes ind i virksomheden ved opstart af et aktieselskab eller et anpartsselskab, som ikke er kontanter. Ved stiftelse af ApS skal du således indskyde værdier for minimum 40.000 kr. ved selskabsstiftelsen. Der ligger heri intet krav om, at disse værdier skal være kontanter, men det kan også være kontanter, som er en del af indskuddet.

Derfor kan alle aktiver som f.eks. biler, industrimaskiner, patenter, værktøj, anvendes med henblik på at opfylde kapitalkravet. Dermed kan du starte et ApS uden de 40.000 kr. i kontanter.

Hvad kan bruges til apportindskud?

Når du stifter et anpartsselskab med apportindskud, kan dette som udgangspunkt gøres ved at anvende alle former for aktiver, som har en reel økonomisk værdi. Det kan eksempelvis være biler, maskiner, inventar, udstyr, værktøj eller f.eks. private ejendele der indskydes i selskabet. Man kan IKKE indskyde en forpligtelse til at gøre noget, eller f.eks. bruge garantier f.eks. en bankgaranti til selskabskapital, det skal være aktiver eller kontanter. Dertil kommer at pengesummen eller aktiverne helst skal komme fra dig selv, da der ellers skal laves selvstændige låneaftaler m.v.

Eksempel på apportindskud

Kristian har i sin fritid lavet 25 skibsmaster i aluminium. Han vil gerne stofte et ApS. Salgsværdien af masterne vurderede vores revisor til 1,8 millioner kroner. Revisor udarbejdede en vurderingsberetning for masterne til at udgøre kapitalen 400.000 og dermed kan Kristian stofte et A/S i stedet. Selvom ejerskabet af masterne overgår fra Kristian til anpartsselskabet, kan han stadig anvende sit udstyr.

Vurderingsberetning ved apportindskud

Når man anvender aktiver som indskud til et ApS eller A/S skal der laves en vurderingsberetning. En vurderingsberetning er en revisionsrapport, der tager udgangspunkt i aktiverne der indskydes og i en dagspris for disse aktiver ved simpel markedsvurdering. Denne dokumenterer så markedspriser ved sammenligning i rapporten hvorefter du kan stifte for det beløb du indskyder.

Man kan ikke benytte andre vurderingsmænd end revisorer, f.eks. forhandlere eller leverandører såsom bilforhandlere, værktøjsforhandlere, masteproducenter m.v.

Apportindskud ved kapitalforhøjelse og gældskonvertering

Apportindskud kan også foretages i forbindelse en kapitalforhøjelse af selskabets ansvarlige kapital. Dette gør vi ofte hvis en virksomhed for investorer eller flere ejere. De kan skyde kontante penge i virksomheden eller hvis virksomheden har brug for ekstra likviditet.

Hvis soliditeten skal hæves kan vi lave en kapitalforhøjelse i forbindelse med en gældskonvertering.

Kapitalforhøjelser med et apportindskud kan ske ved omstrukturering. Det kan være aktiver fra andre selskaber der flyttes til dit selskab. Det kan også være en ejendom, biler, produktionsudstyr og f.eks. laver vi mange fusioner på denne måde og omvendt også spaltning hvis f.eks. 2 virksomhedsejer bliver uenige, så de kan få hver deres A/S f.eks.

Vi laver også mange joint ventures, fusioner og spaltninger der hvor to eller flere selskaber og/eller personer bliver slået sammen, indtræder i ejerkredsen og f.eks. indskyder aktiver i et fælles selskab.

Hvordan foretages en kapitalforhøjelse ved apportindskud?

En kapitalforhøjelse ved apportindskud foretages som en almen kapitalforhøjelse, hvor der træffes en beslutning ved selskabets generalforsamling. Dog kræves der dobbelt 2/3 af stemmerne, når der er tale om kapitalforhøjelse ved apportindskud, da der skal udføres en vedtægtsændring i selskabet. Ændringer og endegyldige beslutninger skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen, og selskabets ejerbog skal ligeledes opdateres.

Bemærk venligst at eksisterende kapitalejere i selskabet ikke dermed har ret til en forholdsmæssig tegning af de nye kapitalandele, når der foretages en kapitalforhøjelse ved apportindskud.

Alle de selskaber vi stifter er enten APS (ca 78%) eller A/S (ca. 10%), men vi kan oprette foreninger, fonde, og selvejende institutioner m.v.

Når vi opretter selskaber med med et eller flere apportindskud, kan du dermed stifte et APS til værdien 40.000 i anpartskapital eller 100.000 i aktiekapital ved et A/S med delvis indbetaling.

Metropol tilbyder oprettelse af selskabstyper og juridiske virksomheder uden personligt ansvar. Såfremt din virksomhed går konkurs hæfter du således ikke personligt, men sådan er det også i de fleste andre lande i verden.

Der er for private personer overenskomster vedrørende dobbeltbeskatning med mange lande herunder bl.a. Andorra, Canada, Cypern, De Britiske Jomfruøer, Estland, Filippinerne, Holland, Hong Kong, Georgien, Indien, Italien, Jamaica, Jugoslavien, Letland, Luxembourg, Rusland, Tyskland, Uganda, Vietnam, Zambia og Østrig.

Skattefrie selskaber i Danmark og selskaber uden offentliggørelse af regnskaber – Ja det er sandt

En af de store fordele ved Danmark er skattefrie Holdingselskaber som Anders Fogh Rasmussen fik indført. Dermed er der banet vejen for at du kan hjemtage skattefri gevinst fra datterselskaber. Der findes ca. 1.000 selskaber, herunder multinationale selskaber, som har valgt at etablere sig i Danmark med Holdingselskaber på grund af skattefrihed primært.

Udover danske holdingselskaber hvor det er en ret, at etablere skattefrie datterselskaber som det mest attraktive er der også I/S selskaber, et Interessentskab, hvor der ikke er offentlighed for regnskaber. Man kan se at selskabet eksisterer men man kan ikke se det aflagte regnskaber i et Interessentskab.

Dette kalder vi for regnskabsanonyme selskaber og skattefrie selskaber i Danmark. Disse kan etableres stort set omkostningsfrit og tillige uden store krav til bemanding, men med krav om en dansk hjemstedsadresse og en dansk repræsentant eller direktør.

Så der er mange muligheder for at lave selskaber i Danmark i kombination med udenlandske selskaber, EU selskaber, offshore selskaber, Patent selskaber og f.eks. selskaber vi stifter i USA og Tyskland hvor vi selv er aktive siden 1993.

Fravalg af revisor og revision, hvis du selv vil lave årsregnskaber

Fra og med i år kan du fravælge revision på på både holdingselskab og driftsselskab. Der knytter sig dog en del betingelser hertil, hvor man skal opfylde 2 ud af 3 følgende krav:

 • Holdingselskabet og driftsselskabet har en balancesum mindre end 4 mio. kr.
 • Holdingselskabet og driftsselskabet har en nettoomsætning på mindre end 8 mio. kr.
 • Holdingselskabet og driftsselskabet har et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på mindre end 12 i løbet af sidste 2 regnskabsår

Man kan således fravælge revision, hvis dette er overholdt i et gennemsnit på 2 år. Man skal stadig skal lave indberetning af årsregnskab til SKAT og årets selvangivelse, men man kan få egen bogholder, eller en regnskabskyndig til det, som ikke henhører under autoriserede og registrerede revisorer.


Leje af adresser til selskaber og postservice

Du kan leje adresser til dine selskaber hos os eller flere af vore 2.100 partnere rundt omkring i verden. Der er Postservice med scanning og modtagelse af pakker m.v.

Indenfor postkasse service modtager vi breve som vi kan scanne og sende til din email. Vi har både fysiske postkasser du kan tømmer selv 24 timer i døgnet, eller postkasser hos os, hvor du kan afhente fysiske breve og pakker. Vedr. Pakkeservice kan vi videresende pakken til en anden adresse.

Adresse service er for dem, der gerne vil have en flot adresse hvis man kigger på Google Streetview, eller f.eks. udlandsdanskere eller herboende der ikke ønsker at benytte sin privatadresse til erhverv.

Læs mere her om selskabsadresser.

Der er også telefonomstilling med et guldnummer og sekretær service, og du kan have din egen omstilling med egen velkomst og musik m.v. indtalt af vore sekretærer f.eks.:

 • Dansk og Udenlandsk valgmenu f.eks. “Velkommen til XXX, tryk 1 for salg, 2 for service eller 3 for bogholderi.”
 • Systemet genkender udenlandske opkald og giver dem den engelske valgmenu.
 • Egen musik eller vor standard bestående af 10 numre (MP3 filer).
 • Køsystem med “Du er nu nr. 2 i køen”, det tager ca. 3 minutter for en ledig medarbejder
 • Udenfår åbningstiderne anbefaler vi en velkomst hvor man kan høre f.eks. åbningstider og indtale en besked
 • Omstilling til et hvilket som helst nummer i Danmark eller udlandet eller flere andre, er det optaget eller slukket stilles automatisk videre til det næste nummer.
 • Vi bruger selv samme system, kontakt os på 32177777 for yderligere information. Spørg os – så får du råd.
 • Pris: 199,- pr. måned + moms. Introduktiopnstilbud er, at du får et et nummer med 6 eller 7 ens cifre efter hinanden, HELT GRATIS.

Vi leverer flest services til offshore selskaber, fonde og investeringsforeninger og er du REGUS interesseret kan vi give dig en tocifret rabat på oprettelser via os

 • Telephone Number (Free Call to all Skyper numbers)
 • Answering Services (Skype)
 • Mail drop
 • Virtual Offshore Admin
 • Virtual Secretary
 • Telephone Answering
 • Video Conferencing
 • Audio Conferencing
 • Internet Conferencing (E-Learning)
 • Offshore/Onshore Virtual Offices
 • Offshore/Onshore Business Addresses
 • Virtual Office Space
 • Virtual Office Staff
 • Fax services
 • Telephone and IP Services
 • Virtual Business Services
 • Virtual Addresses

Vi er naturligvis behjælpelige med din sag, og vi kan kontaktes på 32177777.

Yderligere information vedr. selskabsstiftelse og bank oprettelse også for banker i udlandet

Du kan have selskabsadresse på vore kontorer pt. i Herlev, Østerbro, Hellerup og Aarhus. Ring +45 32177777 lokal 240.


Exit mobile version