Profil

Metropol International henviser til revisor- og advokatbistand, regnskabsservice, administration og selskabsdrift i mange lande over hele verden. Samvirket tæller i dag 26 ansatte og partnere.

Vi er etableret henholdsvis i København i 1983 og 1992 på adressen Nørrebrogade 88 og Fruebjergvej 3 og fusionerede i foråret 2003 på adressen Frederiksgade 9 ved Marmorkirken og Amalienborg i København. Samtidigt blev kontoret i Aarhus etableret.

Vi flyttede i 2017 til Hellerup og har nu kontorer på Østerbro, Hellerup samt Aarhus.

Vore partnere og samarbejdspartnere, som vi henviser til, er alle seniorer (mindst 45 år) med min. 10 års erfaring indenfor Jura, Revision, Virksomhedsrådgivning og Skatterådgivning.

Vi er tillige repræsenteret internationalt via vore samarbejdspartnere, kontorfællesskaber og via vore medlemmers medlemsskaber i revisor- og advokatforeninger, klagenævn og offentlige repræsentantskaber som medlemmer eller repræsentantskaber for lande, organisationer og foreninger.

Advokat og Revisor Samvirket – med internationale relationer

I de juridiske netværk indgår vi naturligt i vore internationale medlemsskaber og netværk der tæller ca. 2.500 juridiske rådgivere, skatterådgivere og advokater. Det giver en repræsentation i de fleste kendte lande, men også f.eks. Kina. Internationale sager kan derfor oprettes fra vore kontorer i Danmark. Selv ved arbitrage domstolen i London, Den Internationale Domstol, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, EU-Domstolen.

Derudover anlægger vi sager ved specifikke ankenævn, klageråd og domstole for f.eks. varemærker, patenter og domæner.

Det kan også være skattesager på tværs af mange lande, ejendomsinvestering, placeringer af gevinster og afkast, advokat inkasso, arvesager, spaltninger, fusioner eller international repræsentation af virksomheder og IP rettigheder i indtil 92 lande.

Metropol kan tilbyde henvisning til førende service indenfor:

 • juridisk og revisions rådgivning via vore mange partnere i 92 lande foruden Danmark
 • mediation og forligsmægling
 • inkasso og retssager i andre lande
 • skatterådgivning på tværs af grænserne
 • årsregnskaber, selvangivelser, likviditets-rådgivning og konkurs-rådgivning
 • offshoreselskaber og selskabsstiftelser med kontorer i hele verden
 • stiftelse og rekonstruktion af selskaber
 • tilbagetagning til erhvervsstyrelsen for selskaber der er oversendt til tvangsopløsning i skifteretten eller Sø- og Handelsretten
 • schengen visa service og international visa service
 • finansiering samt køb og salg af selskaber, vi køber skuffeselskaber og selskaber generelt uden drift
 • køb og salg samt belåning af pantebreve
 • køb og salg af større hoteller, ejendomme og udlejningsejendomme

Metropol International tilbyder revisor- og advokat-bistand i mange lande over hele verden, regnskabsservice, administration og selskabsdrift.

Metropol har hovedkontor i København med afdelinger i København og Århus. Tillige har vi danske medarbejdere og familiemedlemmer som arbejder fra kontorer i bl.a. Malmø, Stockholm, Oslo. Helsinki, Baltikum, Berlin, Hannover, Frankfurt, Paris, London, Marbella, Valetta, Rom, Los Angeles, Warsawa, Wilmington, Prag, Budapest og Limassol. Vi er tillige repræsenteret via samvirket TalentFinder® samt VERIO® med partnere i 75 lande. Spørg os – så får du råd.

Kontakt os venligst på telefon +45 32177777 lokal 280 for yderligere information.


Metropol er et kontorfællesskab af private CVR numre i formen Partnerselskaber, ApS og A/S som individuelt har rutiner og indberetningspligt indenfor de Love, Regler, Bekendtgørelser, Direktiver og Forordninger samt guides som beskrevet i følgende dokument:

Ved oprettelse af f.eks. selskaber beder vi derfor om kopi af pas, sygesikring, el-regning eller lign samt til revisorbrug evt. fuldmagter til repræsentation overfor erhvervsstyrelsen, skat og evt. andre. Vi er pålagt at kontrollere i forhold til ovenstående regler indenfor Hvidvask og Finanstilsynets PEP liste.


Exit mobile version