Spørg os – så får du råd…

Metropol International er et samvirke af advokater og erhvervsrådgivere som er etableret i foråret 2003 på adressen Frederiksgade 9 ved Marmorkirken i København.

Metropol driver aktiviteter som er målrettet til advokater og revisorer vedr. salg af danske selskaber såsom IVS, ApS, A/S, P/S, Fonde, Holdingselskaber, Offshore Selskaber, Taxfree Selskaber samt globalisering og service i mere end 92 lande via vore samarbejdspartnere.

Vi bestræber os på, at levere de bedste eksperter til din opgave.

Få råd om skatteret, internationale erhvervsmuligheder og globalisering

  • Revision, Årsregnskaber, selvangivelser og administration af fast ejendom og udlejningsejendomme
  • International Tax Services (ITS) og Financial Services (FS) med 4 revisorer som er eksperter i International Skattelovgivning
  • Advokatbistand og bistand fra Jurister og Skatterådgivere i mere end 92 lande
  • Danmarks ældste (siden 1983) og største leverandør af Offshore selskaber – i næsten alle lande, skattefrie m/u stedfortrædende nominee direktører. Globalisering med Selskabsstiftelser og etablering af domiciler og adresser i hele verden. Stiftelse af skattefrie holdingselskaber, fonde og beskatningsmæssig vurdering og udarbejdelse af årsregnskaber i koncerner
  • Metropol IP Right Management tilbyder global management af IP rettigheder
  • Skattefrie Fusioner, Spaltninger og Aktieombytninger samt kontrakter forbundet hermed
  • Køb og salg af ejendomme, virksomheder, hoteller samt lån mod sikkerhed i lejekontrakt, pantebreve og fast ejendom
  • Leasing herunder FlexLeasing og SplitLeasing af driftsmidler/ejendommes med bl.a. Sale and Lease back finansiering
  • Metropol tilbyder via vore netværks medlemskaber ca. 2.500 advokater og jurister for skatterådgivning i 92 lande over hele verden, med tilhørende skatterefusion, regnskabsservice, administration og selskabsdrift med kontoradresser på vore medlemmernes adresser

Kontakt os venligst på telefon +45 32177777 lokal 280 for yderligere information.


 

HUSK denne side: