Nyttige skattesatser 2020 for privat og erhverv til sammenligning ved selskabsstiftelse

Nyttige fradrag & satser for privat og erhverv til sammenligning ved selskabsstiftelse

Skattesatser for 2019 og 2018

Skat År 2019 År 2018
Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.
Personfradrag (fyldt 18 år) 46.200 kr. 46.000 kr.
Personfradrag (under 18 år) 35.300 kr. 34.500 kr.
Bundskat 12,16 pct. 11,13 pct.
Topskat 15 pct. 15 pct.
Bundgrænse for topskat 479.600 kr. 498.900 kr.
Skatteloft (personlig indkomst) 52,05 pct. 52,02 pct.
Grænse for indregning af restskat 20.500 kr. 20.100 kr.
Progressionsgrænse for aktieindkomst 54.000 kr. 52.900 kr.
Aktieindkomst under 54.000/52.900 27 pct. 27 pct.
Aktieindkomst over 54.000/52.900 42 pct. 42 pct.
Bundgrænse for jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse 8.000 kr. 8.000 kr.
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag 6.200 kr. 6.100 kr.
Maks. beskæftigelsesfradrag 37.200 kr. 33.300 kr.
Småsaldigrænse 13.800 kr. 13.500 kr.
 
Personalegoder År 2019 År 2018
Bagatelgrænse for visse personalegoder 6.200 kr. 6.100 kr.
Værdi af fri telefon, computer og internet 2.800 kr. 2.800 kr.
Julegaver fra arbejdsgiver 800 kr. 800 kr.
 
Kost og logi på rejse År 2019 År 2018
Kostgodtgørelse for turistchauffører:
 – pr. døgn ved rejse i Danmark 75 kr. 75 kr.
 – pr. døgn ved rejse i udlandet 150 kr. 150 kr.
Kostgodtgørelse for andre lønmodtagere pr. døgn 509 kr. 498 kr.
Logigodtgørelse pr. døgn 219 kr. 214 kr.
Rejsefradrag (maks.) 28.000 kr. 27.400 kr.
 
Ejendom År 2019 År 2018
Progressionsgrænse for ejendomsværdiskat 3.040.000 kr. 3.040.000 kr.
Kommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.) 1 pct. 1 pct.
Kommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdi over 3.040.000 kr.) 3 pct. 3 pct.
Bundfradrag ved udlejning af sommerhus (40 pct.-reglen) 11.200 kr. 11.000 kr.
Bundfradrag ved udlejning af sommerhus via udlejningsbureau (40 pct.-reglen) 22.400 kr. 21.900 kr.
Godtgørelse af energi afgifter anvendt til proces-formål 92,4 øre pr. kwh. 91,4 øre pr. kwh.
 
Befordring År 2019 År 2018
Befordringsfradrag hjem-arbejde
 – de første 24 km Intet fradrag Intet fradrag
 – 25 – 120 km 198 øre/km 194 øre/km
 – over 120 km 99 øre/km 97 øre/km
 – over 120 km i visse udkantskommuner 198 øre/km 194 øre/km
 
Brug af Øresundsforbindelsen pr. passage:
 – med bil/motorcykel 50 kr. 50 kr.
 – med kollektiv trafik 8 kr. 8 kr.
Brug af Storebæltsforbindelsen pr. passage:
 – med bil/motorcykel 110 kr. 110 kr.
 – med kollektiv trafik 15 kr. 15 kr.
 
Erhvervsmæssige befordringsgodtgørelse
 – kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år 356 øre/km 354 øre/km
 – kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år 198 øre/km 194 øre/km
 – kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert 53 øre/km 53 øre/km
 
Børn År 2019 År 2018
Børnefamilieydelse pr. år:
 – Babyydelse 0-2 årige 18.228 kr. 18.024 kr.
 – Småbørnsydelse 3-6 årige 14.436kr. 14.268 kr.
 – Børneydelse 7-17 årige 11.352 kr. 11.232 kr.
Normalbidraget pr. år (grundbeløb + tillæg) 16.644 kr. 16.320 kr.
 
Gaver År 2019 År 2018
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til nærtbeslægtede 65.700 kr. 64.300 kr.
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn 23.000 kr. 22.500 kr.
Maksimalt fradrag for gaver til almengørende foreninger mv. 16.300 kr. 15.900 kr.

Kan udskrives til ophæng.
© 2016-2020 Revisor og Advokatsamvirket / Advokatselskabet.dk

Exit mobile version