Factoring, Export kredit, Ejendomsfinansiering og projektfinansiering

Factoring FakturabelåningFactoring fakturabelåning og eksport kredit eller projekt kreditter

Factoring betyder at vi kan belåne dine fakturaer således, at der kan skabes likviditet på baggrund af 80 eller 100% belåning f din totale udfakturering.

Dette betyder, at så snart faktura eller kontrakt er underskrevet så udbetaler vi 80% eller 100% af hele fakturaens eller kontraktens pålydende.

Dette har mange fordele, fordi de fleste banker ikke yder kredit mere.

Med professionel factoring fra Metropol kan du altid være sikker på en professionel sagsbehandling.

Sådan gør vi når en factoring aftale er underskrevet:

  • På dine fakturaer skal der stå, at betaling med frigørende virkning alene kan ske til os.
  • Du sender fakturaer til os når varen er leveret.
  • Dagen efter vi modtager betaling sætter vi 80 eller 100% af beløbet over på din konto.

100% finansiering af varekøb og projekter overalt i verden

I visse tilfælde kan vi yde lån til indkøb af udstyr som skal til for at levere denne ordre. Lad os sige du har fået en ordre på 100 3D Printere og at du har ikke råd til at indkøbe disse 3D Printere.

Vi indkøber dem for dig, og sender dem til din kunde sammen med en faktura. Dette kræver, at vi har en ordrebekræftelse fra din kunde og at betaling sker til os. Sådanne betalinger afregnes dagen efter at de er gået i valør.

Factoring er moderne projektfinansiering

Med mere end 10.000 faktura finansieringer har Metropol erfaring i moderne fakturabelåning. Og med udvidelserne til aftalen kan du faktura belåne projekter eller hvis faktura endnu ikke er skrevet kan vi i visse tilfælde udtage virksomhedspant, d.v.s. at vi pantsætter dine anparter eller aktier i din virksomhed eller tager ejerskab i det du vil købe.

Export kredit med projektfinansiering og kassekredit

En mere moderne form for finansiering af udenlandske projekter eller export projekter er, at du får en kassekredit stillet til rådighed på baggrund af en ordre eller et projekt.

Det kan f.eks. være til Afrika, Usa eller Asien hvor du ønsker at etablere virksomhed eller sælge bestemte varer til virksomheder og/eller staten. I dette tilfælde kan vi være part i projektet og finansiere hele projektet fra start, til du er selvhjulpen.

Ejendomsfinansiering og finansiering af køb af byggegrunde inden for byggemodning

I de fleste tilfælde kan vi tilbyde finansiering af køb af ejendomme og byggegrunde samt byggeprojekter ved køb af jord til at forudsat fast pris med eller uden moms. Vi leverer selskabsstrukturen og kontraktligt køber vi i dit navn som køber og efter indfrielse af kontrakt indhold overdrages selskabets anparter eller aktier til dig.


Kontakt os idag på 32177777 lokal 240.


Exit mobile version